Nazaj na:  

 

Monitor PRO (članek): Pristanišče prihodnosti: digitalizacija v Luki Koper

Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje pristanišča. V majski ediciji Monitor PRO smo spregovorili o naših rešitvah v sklopu projekta Luka DT, 

Vabljeni k branju!

Z marcem se je zaključil dvoletni projekt LUKA.DT, v okviru katerega je Luka Koper v sodelovanju z drugimi partnerji razvijala napredne digitalne rešitve in podporne sisteme za nadgradnjo ter izboljšanje ključnih procesov znotraj pristanišča. Posebno pozornost so namenili izobraževanju in krepitvi digitalnih kompetenc zaposlenih ter kibernetski varnosti. Projekt, vreden 4,8 milijona evrov, je bil sofinanciran z 2,1 milijona evrov evropskih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje. S tem namenom lahko pristanišče kljubuje zahtevam sodobnega časa in logističnega trga ter ohranja svojo konkurenčno prednost pred drugimi pristanišči v okolici.

 

Projekt je vključeval uvajanje naprednih tehnologij, kot so velepodatki, umetna inteligenca (AI) in sistemi za spremljanje tovora oziroma opreme v realnem času (RTLS). To je prineslo izboljšanje sledljivosti, natančnosti in učinkovitosti operacij, kar sedaj omogoča lažje in boljše načrtovanje dela, hitrejši obrat pretovora in večjo produktivnost. Digitalizacija procesov je zagotovila tudi številne druge pozitivne učinke: Z zmanjšanjem števila neproduktivnih premikov tovora se znižujejo poraba goriva in emisije v okolje, s čimer v Luki Koper zasledujejo cilj energetske učinkovitosti, z uvedbo brezpapirnega poslovanja v določenih operacijah pa so zmanjšali porabo surovin, optimizirali procese in ustvarili prihranke v poslovanju.

 

Optimizacija procesov z naprednimi rešitvami ACTUAL I.T.

Podjetje ACTUAL I.T., je imelo ključno vlogo pri razvoju novega sistema za upravljanje skladišč (WMS) – WMS MUTOS (Warehouse Management System - Multi-proposal TOS). Projekt je predstavljal velik izziv zaradi potrebe po enotni platformi, ki pokriva vse delovne procese za različne skupine, saj se delovni procesi na nivoju skladišč in blagovnih skupin med seboj zelo razlikujejo. Ekipa je uspela razviti sistem z možnostjo parametriziranja, ki omogoča hitro prilagajanje sprememb obstoječih delovnih procesov ali dodajanje novih. Rešitev sestavljata dve glavni aplikaciji: Web WMS aplikacija, ki je razvita na sodobnih spletnih tehnologijah in je namenjena operativi v pisarni, vodstvu terminala in zunanjim deležnikom, ter aplikacija Handheld WMS, razvita za operacijski sistem Android, ki je namenjena delu na terenu. Sistem WMS MUTOS je omogočil tesnejšo povezanost z luškimi in zalednimi sistemi, saj nudi izmenjavo podatkov v realnem času med vsemi deležniki. Poleg tega skrbi za vodenje opravljenih manipulacij in poškodb na nivoju posameznega tovorka, nadomestitev papirnatih dokumentov z elektronskimi ter sprotni nadzor nad operacijami na terenu iz pisarne. S tem je poslovanje postalo učinkovitejše, preglednejše in tehnološko napredno, tudi s pomočjo dovršenih skenerjev s 5G-podporo.

 

V okviru projekta so v podjetju ACTUAL I.T. skupaj s projektnim partnerjem Solvesall razvili še algoritem napovednih modelov za določanje tipa prevoza za kontejnerski terminal. Ta napovedni model določa, s katerim prevoznim sredstvom bo kontejner zapustil pristanišče, kar prej ni bilo mogoče. Na podlagi parametrov in podatkov model izračuna verjetnost prevoznega sredstva na izhodu z natančnostjo do 90 %. S tem pristopom Luka Koper pridobiva dragocene informacije za boljše načrtovanje in optimizacijo skladiščnih površin, neproduktivni premiki se zmanjšajo (ali v celoti odpravijo), optimizirana je tudi odprema zabojnikov s kopenskimi sredstvi. ACTUAL I.T. in projektni partner Igea sta razvila simulacijski model raztovarjanja vozil oziroma digitalni dvojček, ki simulira, kako hitro se vozila iz ladje natovorijo na tovornjak. S pomočjo te simulacije je Luka Koper pridobila dodatno konkurenčno prednost ter hkrati boljše planiranje delovne sile, optimizacijo nakladalnih površin in zmanjšanje časa zadrževanja posameznega kamiona v Luki Koper. Z uvedbo te rešitve lahko v pristanišču natančno načrtujejo operacije in optimizirajo časovne razporede, kar vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti.

 

V okviru projekta Luka DT se je implementirala tudi nova rešitev za izmenjavo med železniškimi operaterji in prevozniki imenovana Luka Rail. Luka Rail omogoča bolj ažurno izmenjavo podatkov o prihodih vlakov v pristanišče, ter tudi podatke o samem poteku operacij nad vagoni. S temi podatki bo omogočeno boljša utilizacija železniške infrastrukture, človeških in ostalih virov. Samo pristanišče in pristaniška skupnost pa bosta imela podatke procesih vezanih na železniških vagonih praktično v realnem času. Rešitev Luka Rail omogoča tudi grafični prikaz zasedenosti tirov, kar prinaša večjo preglednost nad operacijami in lažje planiranje.

 

Projekt je predstavljal velik izziv zaradi kompleksnosti ekosistema in raznolikosti delovnih operacij. »Z rešitvami smo zadovoljni, saj so povratne informacije končnih uporabnikov pozitivne, kar je bil eden naših najpomembnejših ciljev,« je povedal Boštjan Petelin, direktor poslovnih rešitev v ACTUAL I.T. Digitalizacija procesov v Luki Koper prinaša številne prednosti, med drugim tudi nižji okoljski odtis, kar je pomemben korak k trajnostni prihodnosti pristanišča.

 

www.actual-it.si

 

NAZAJ NA:  Actual I.T. Novice     |     Unistar novice     |     Astec novice     |     Itelis novice

Monitor PRO (članek): Pristanišče prihodnosti: digitalizacija v Luki Koper

Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje pristanišča. V majski ediciji Monitor PRO smo spregovorili o naših rešitvah v sklopu projekta Luka DT, 

Vabljeni k branju!

Z marcem se je zaključil dvoletni projekt LUKA.DT, v okviru katerega je Luka Koper v sodelovanju z drugimi partnerji razvijala napredne digitalne rešitve in podporne sisteme za nadgradnjo ter izboljšanje ključnih procesov znotraj pristanišča. Posebno pozornost so namenili izobraževanju in krepitvi digitalnih kompetenc zaposlenih ter kibernetski varnosti. Projekt, vreden 4,8 milijona evrov, je bil sofinanciran z 2,1 milijona evrov evropskih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje. S tem namenom lahko pristanišče kljubuje zahtevam sodobnega časa in logističnega trga ter ohranja svojo konkurenčno prednost pred drugimi pristanišči v okolici.

 

Projekt je vključeval uvajanje naprednih tehnologij, kot so velepodatki, umetna inteligenca (AI) in sistemi za spremljanje tovora oziroma opreme v realnem času (RTLS). To je prineslo izboljšanje sledljivosti, natančnosti in učinkovitosti operacij, kar sedaj omogoča lažje in boljše načrtovanje dela, hitrejši obrat pretovora in večjo produktivnost. Digitalizacija procesov je zagotovila tudi številne druge pozitivne učinke: Z zmanjšanjem števila neproduktivnih premikov tovora se znižujejo poraba goriva in emisije v okolje, s čimer v Luki Koper zasledujejo cilj energetske učinkovitosti, z uvedbo brezpapirnega poslovanja v določenih operacijah pa so zmanjšali porabo surovin, optimizirali procese in ustvarili prihranke v poslovanju.

 

Optimizacija procesov z naprednimi rešitvami ACTUAL I.T.

Podjetje ACTUAL I.T., je imelo ključno vlogo pri razvoju novega sistema za upravljanje skladišč (WMS) – WMS MUTOS (Warehouse Management System - Multi-proposal TOS). Projekt je predstavljal velik izziv zaradi potrebe po enotni platformi, ki pokriva vse delovne procese za različne skupine, saj se delovni procesi na nivoju skladišč in blagovnih skupin med seboj zelo razlikujejo. Ekipa je uspela razviti sistem z možnostjo parametriziranja, ki omogoča hitro prilagajanje sprememb obstoječih delovnih procesov ali dodajanje novih. Rešitev sestavljata dve glavni aplikaciji: Web WMS aplikacija, ki je razvita na sodobnih spletnih tehnologijah in je namenjena operativi v pisarni, vodstvu terminala in zunanjim deležnikom, ter aplikacija Handheld WMS, razvita za operacijski sistem Android, ki je namenjena delu na terenu. Sistem WMS MUTOS je omogočil tesnejšo povezanost z luškimi in zalednimi sistemi, saj nudi izmenjavo podatkov v realnem času med vsemi deležniki. Poleg tega skrbi za vodenje opravljenih manipulacij in poškodb na nivoju posameznega tovorka, nadomestitev papirnatih dokumentov z elektronskimi ter sprotni nadzor nad operacijami na terenu iz pisarne. S tem je poslovanje postalo učinkovitejše, preglednejše in tehnološko napredno, tudi s pomočjo dovršenih skenerjev s 5G-podporo.

 

V okviru projekta so v podjetju ACTUAL I.T. skupaj s projektnim partnerjem Solvesall razvili še algoritem napovednih modelov za določanje tipa prevoza za kontejnerski terminal. Ta napovedni model določa, s katerim prevoznim sredstvom bo kontejner zapustil pristanišče, kar prej ni bilo mogoče. Na podlagi parametrov in podatkov model izračuna verjetnost prevoznega sredstva na izhodu z natančnostjo do 90 %. S tem pristopom Luka Koper pridobiva dragocene informacije za boljše načrtovanje in optimizacijo skladiščnih površin, neproduktivni premiki se zmanjšajo (ali v celoti odpravijo), optimizirana je tudi odprema zabojnikov s kopenskimi sredstvi. ACTUAL I.T. in projektni partner Igea sta razvila simulacijski model raztovarjanja vozil oziroma digitalni dvojček, ki simulira, kako hitro se vozila iz ladje natovorijo na tovornjak. S pomočjo te simulacije je Luka Koper pridobila dodatno konkurenčno prednost ter hkrati boljše planiranje delovne sile, optimizacijo nakladalnih površin in zmanjšanje časa zadrževanja posameznega kamiona v Luki Koper. Z uvedbo te rešitve lahko v pristanišču natančno načrtujejo operacije in optimizirajo časovne razporede, kar vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti.

 

V okviru projekta Luka DT se je implementirala tudi nova rešitev za izmenjavo med železniškimi operaterji in prevozniki imenovana Luka Rail. Luka Rail omogoča bolj ažurno izmenjavo podatkov o prihodih vlakov v pristanišče, ter tudi podatke o samem poteku operacij nad vagoni. S temi podatki bo omogočeno boljša utilizacija železniške infrastrukture, človeških in ostalih virov. Samo pristanišče in pristaniška skupnost pa bosta imela podatke procesih vezanih na železniških vagonih praktično v realnem času. Rešitev Luka Rail omogoča tudi grafični prikaz zasedenosti tirov, kar prinaša večjo preglednost nad operacijami in lažje planiranje.

 

Projekt je predstavljal velik izziv zaradi kompleksnosti ekosistema in raznolikosti delovnih operacij. »Z rešitvami smo zadovoljni, saj so povratne informacije končnih uporabnikov pozitivne, kar je bil eden naših najpomembnejših ciljev,« je povedal Boštjan Petelin, direktor poslovnih rešitev v ACTUAL I.T. Digitalizacija procesov v Luki Koper prinaša številne prednosti, med drugim tudi nižji okoljski odtis, kar je pomemben korak k trajnostni prihodnosti pristanišča.

 

www.actual-it.si

 

Monitor PRO (članek): Pristanišče prihodnosti: digitalizacija v Luki Koper

Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje pristanišča. V majski ediciji Monitor PRO smo spregovorili o naših rešitvah v sklopu projekta Luka DT, 

Vabljeni k branju!

Z marcem se je zaključil dvoletni projekt LUKA.DT, v okviru katerega je Luka Koper v sodelovanju z drugimi partnerji razvijala napredne digitalne rešitve in podporne sisteme za nadgradnjo ter izboljšanje ključnih procesov znotraj pristanišča. Posebno pozornost so namenili izobraževanju in krepitvi digitalnih kompetenc zaposlenih ter kibernetski varnosti. Projekt, vreden 4,8 milijona evrov, je bil sofinanciran z 2,1 milijona evrov evropskih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Digitalizacija procesov v Luki Koper ni zgolj implementacija naprednih tehnologij, temveč preobrazba poslovnih modelov za bolj učinkovito, pregledno, zanesljivo in varno delovanje. S tem namenom lahko pristanišče kljubuje zahtevam sodobnega časa in logističnega trga ter ohranja svojo konkurenčno prednost pred drugimi pristanišči v okolici.

 

Projekt je vključeval uvajanje naprednih tehnologij, kot so velepodatki, umetna inteligenca (AI) in sistemi za spremljanje tovora oziroma opreme v realnem času (RTLS). To je prineslo izboljšanje sledljivosti, natančnosti in učinkovitosti operacij, kar sedaj omogoča lažje in boljše načrtovanje dela, hitrejši obrat pretovora in večjo produktivnost. Digitalizacija procesov je zagotovila tudi številne druge pozitivne učinke: Z zmanjšanjem števila neproduktivnih premikov tovora se znižujejo poraba goriva in emisije v okolje, s čimer v Luki Koper zasledujejo cilj energetske učinkovitosti, z uvedbo brezpapirnega poslovanja v določenih operacijah pa so zmanjšali porabo surovin, optimizirali procese in ustvarili prihranke v poslovanju.

 

Optimizacija procesov z naprednimi rešitvami ACTUAL I.T.

Podjetje ACTUAL I.T., je imelo ključno vlogo pri razvoju novega sistema za upravljanje skladišč (WMS) – WMS MUTOS (Warehouse Management System - Multi-proposal TOS). Projekt je predstavljal velik izziv zaradi potrebe po enotni platformi, ki pokriva vse delovne procese za različne skupine, saj se delovni procesi na nivoju skladišč in blagovnih skupin med seboj zelo razlikujejo. Ekipa je uspela razviti sistem z možnostjo parametriziranja, ki omogoča hitro prilagajanje sprememb obstoječih delovnih procesov ali dodajanje novih. Rešitev sestavljata dve glavni aplikaciji: Web WMS aplikacija, ki je razvita na sodobnih spletnih tehnologijah in je namenjena operativi v pisarni, vodstvu terminala in zunanjim deležnikom, ter aplikacija Handheld WMS, razvita za operacijski sistem Android, ki je namenjena delu na terenu. Sistem WMS MUTOS je omogočil tesnejšo povezanost z luškimi in zalednimi sistemi, saj nudi izmenjavo podatkov v realnem času med vsemi deležniki. Poleg tega skrbi za vodenje opravljenih manipulacij in poškodb na nivoju posameznega tovorka, nadomestitev papirnatih dokumentov z elektronskimi ter sprotni nadzor nad operacijami na terenu iz pisarne. S tem je poslovanje postalo učinkovitejše, preglednejše in tehnološko napredno, tudi s pomočjo dovršenih skenerjev s 5G-podporo.

 

V okviru projekta so v podjetju ACTUAL I.T. skupaj s projektnim partnerjem Solvesall razvili še algoritem napovednih modelov za določanje tipa prevoza za kontejnerski terminal. Ta napovedni model določa, s katerim prevoznim sredstvom bo kontejner zapustil pristanišče, kar prej ni bilo mogoče. Na podlagi parametrov in podatkov model izračuna verjetnost prevoznega sredstva na izhodu z natančnostjo do 90 %. S tem pristopom Luka Koper pridobiva dragocene informacije za boljše načrtovanje in optimizacijo skladiščnih površin, neproduktivni premiki se zmanjšajo (ali v celoti odpravijo), optimizirana je tudi odprema zabojnikov s kopenskimi sredstvi. ACTUAL I.T. in projektni partner Igea sta razvila simulacijski model raztovarjanja vozil oziroma digitalni dvojček, ki simulira, kako hitro se vozila iz ladje natovorijo na tovornjak. S pomočjo te simulacije je Luka Koper pridobila dodatno konkurenčno prednost ter hkrati boljše planiranje delovne sile, optimizacijo nakladalnih površin in zmanjšanje časa zadrževanja posameznega kamiona v Luki Koper. Z uvedbo te rešitve lahko v pristanišču natančno načrtujejo operacije in optimizirajo časovne razporede, kar vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti.

 

V okviru projekta Luka DT se je implementirala tudi nova rešitev za izmenjavo med železniškimi operaterji in prevozniki imenovana Luka Rail. Luka Rail omogoča bolj ažurno izmenjavo podatkov o prihodih vlakov v pristanišče, ter tudi podatke o samem poteku operacij nad vagoni. S temi podatki bo omogočeno boljša utilizacija železniške infrastrukture, človeških in ostalih virov. Samo pristanišče in pristaniška skupnost pa bosta imela podatke procesih vezanih na železniških vagonih praktično v realnem času. Rešitev Luka Rail omogoča tudi grafični prikaz zasedenosti tirov, kar prinaša večjo preglednost nad operacijami in lažje planiranje.

 

Projekt je predstavljal velik izziv zaradi kompleksnosti ekosistema in raznolikosti delovnih operacij. »Z rešitvami smo zadovoljni, saj so povratne informacije končnih uporabnikov pozitivne, kar je bil eden naših najpomembnejših ciljev,« je povedal Boštjan Petelin, direktor poslovnih rešitev v ACTUAL I.T. Digitalizacija procesov v Luki Koper prinaša številne prednosti, med drugim tudi nižji okoljski odtis, kar je pomemben korak k trajnostni prihodnosti pristanišča.

 

www.actual-it.si

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?