Nazaj na:  

 

Izobraževanje zaposlenih za učinkovito upravljanje varstva osebnih podatkov: Nasveti in priporočila

Varstvo osebnih podatkov je v današnjem času postalo ključno vprašanje. S sprejetjem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je postalo jasno, da enkratno "papirnato" delo ni dovolj za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci. Učinkovito upravljanje zahteva temeljito razumevanje procesov in tehnologije ter tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih. Zakaj je slednje tako pomembno? Več v prispevku, ki je bil objavljen 18. junija v reviji Gospodarski Glas. 

Varstvo osebnih podatkov je postala pomembna tema v današnjem času. Po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) je 26. januarja 2023 začel veljati še nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki od upravljalcev zahteva določene prilagoditve. Varstvo osebnih podatkov pa ni le enkraten dogodek. Dejstvo je namreč, da zgolj enkratna "papirna" aktivnost ni dovolj za reševanje vprašanj varstva osebnih podatkov, temveč je potrebno predvsem temeljito razumevanje procesov in tehnologije, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov. Za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov je enako pomembno tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih.

 

Zakaj je izobraževanje zaposlenih tako pomembno?

Obstaja več ključnih izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci:

Neustrezna seznanjenost z imenovanjem in nalogami Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) lahko vodi do neustreznega vključevanja DPO v zadeve, povezane z varstvom osebnih podatkov.

 

Pomanjkanje seznanjenosti zaposlenih glede pravic posameznikov in odločanja v zvezi s temi pravicami lahko privede do neustreznega upravljanja pravic posameznikov.

 

Slabo razumevanje pravil glede posredovanja osebnih podatkov lahko privede do nepooblaščenega posredovanja podatkov in neustreznega vodenja evidence. Prav tako je pomembno, da zaposleni razumejo, kateri načini komunikacije so primerni za varno posredovanje osebnih podatkov.

 

Pomanjkljiva seznanjenost zaposlenih glede kršitev varstva osebnih podatkov lahko privede do neprepoznavanja kršitev, kar ima lahko resne posledice zaradi neustreznega obveščanja nadzornega organa in posameznikov.

 

 

 

 

Kako lahko izobraževanje zaposlenih pomaga rešiti te izzive?

Tukaj je nekaj priporočil:

 

Izobraževanje naj ne bo samo formalnost. Ne gre samo za enkratno usposabljanje, ampak za kontinuiran proces.

 

Prilagoditev izobraževanja zaposlenih glede varstva osebnih podatkov njihovim specifičnim potrebam je ključnega pomena. Vsaka skupina zaposlenih znotraj upravljalca se ukvarja z različnimi vidiki obdelave osebnih podatkov in zato zahteva poseben pristop. Sistematično izobraževanje, prilagojeno posameznim področjem dela zaposlenih, omogoča, da pridobijo natančno znanje in veščine, ki so neposredno relevantni za njihovo delo.

 

Spremljajte učinkovitost izobraževanja. Sistematično preverjajte razumevanje zaposlenih in njihovo usvojeno znanje.

 

Spodbujajte odgovornost zaposlenih. Izobraževanje ni samo odgovornost upravljavca, temveč tudi pravica in odgovornost zaposlenih. Pomembno je razumeti, da je varstvo osebnih podatkov skupna odgovornost vseh v organizaciji. Sodelovanje med različnimi oddelki in redno izobraževanje zaposlenih prispevata k izgradnji kulture varstva osebnih podatkov, ki je temeljnega pomena za zaupanje strank in posameznikov.

 

Skrb za varstvo osebnih podatkov je dolgoročen proces, ki zahteva stalno izobraževanje in prilagajanje spremembam. Z ustreznim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki in da se vsi postopki izvajajo dosledno v skladu z zakonodajo.

 

Kvalitetno in personalizirano izobraževanje zaposlenih glede na njihove zadolžitve oz. naloge je ključnega pomena za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov v skladu z zahtevami novega ZVOP-2 in GDPR. S strokovnim in prilagojenim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje in razumevanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki ter da se vse potrebne prilagoditve izvajajo dosledno. Izobraževanje zaposlenih namreč omogoča ustrezno usposobljenost za obravnavo ključnih izzivov, kot so pravilno vključevanje Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, upravljanje pravic posameznikov, pravilno posredovanje podatkov ter prepoznavanje in obvladovanje kršitev varstva osebnih podatkov. Ob tem gre še posebej poudariti, da se pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v prvi vrsti razlikujejo glede na sektor v katerem upravljavec deluje, nadalje pa še glede na naloge, ki jih zaposleni opravljajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so zaposleni deležni izobraževanja, prilagojenega njihovemu področju dela.

 

 

Za svetovanje in izobraževanje zaposlenih o novem ZVOP-2, nam pišite na svetovanje@astec.si.

NAZAJ NA:  Actual I.T. Novice     |     Unistar novice     |     Astec novice     |     Itelis novice

Izobraževanje zaposlenih za učinkovito upravljanje varstva osebnih podatkov: Nasveti in priporočila

Varstvo osebnih podatkov je v današnjem času postalo ključno vprašanje. S sprejetjem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je postalo jasno, da enkratno "papirnato" delo ni dovolj za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci. Učinkovito upravljanje zahteva temeljito razumevanje procesov in tehnologije ter tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih. Zakaj je slednje tako pomembno? Več v prispevku, ki je bil objavljen 18. junija v reviji Gospodarski Glas. 

Varstvo osebnih podatkov je postala pomembna tema v današnjem času. Po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) je 26. januarja 2023 začel veljati še nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki od upravljalcev zahteva določene prilagoditve. Varstvo osebnih podatkov pa ni le enkraten dogodek. Dejstvo je namreč, da zgolj enkratna "papirna" aktivnost ni dovolj za reševanje vprašanj varstva osebnih podatkov, temveč je potrebno predvsem temeljito razumevanje procesov in tehnologije, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov. Za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov je enako pomembno tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih.

 

Zakaj je izobraževanje zaposlenih tako pomembno?

Obstaja več ključnih izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci:

Neustrezna seznanjenost z imenovanjem in nalogami Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) lahko vodi do neustreznega vključevanja DPO v zadeve, povezane z varstvom osebnih podatkov.

 

Pomanjkanje seznanjenosti zaposlenih glede pravic posameznikov in odločanja v zvezi s temi pravicami lahko privede do neustreznega upravljanja pravic posameznikov.

 

Slabo razumevanje pravil glede posredovanja osebnih podatkov lahko privede do nepooblaščenega posredovanja podatkov in neustreznega vodenja evidence. Prav tako je pomembno, da zaposleni razumejo, kateri načini komunikacije so primerni za varno posredovanje osebnih podatkov.

 

Pomanjkljiva seznanjenost zaposlenih glede kršitev varstva osebnih podatkov lahko privede do neprepoznavanja kršitev, kar ima lahko resne posledice zaradi neustreznega obveščanja nadzornega organa in posameznikov.

 

 

 

 

Kako lahko izobraževanje zaposlenih pomaga rešiti te izzive?

Tukaj je nekaj priporočil:

 

Izobraževanje naj ne bo samo formalnost. Ne gre samo za enkratno usposabljanje, ampak za kontinuiran proces.

 

Prilagoditev izobraževanja zaposlenih glede varstva osebnih podatkov njihovim specifičnim potrebam je ključnega pomena. Vsaka skupina zaposlenih znotraj upravljalca se ukvarja z različnimi vidiki obdelave osebnih podatkov in zato zahteva poseben pristop. Sistematično izobraževanje, prilagojeno posameznim področjem dela zaposlenih, omogoča, da pridobijo natančno znanje in veščine, ki so neposredno relevantni za njihovo delo.

 

Spremljajte učinkovitost izobraževanja. Sistematično preverjajte razumevanje zaposlenih in njihovo usvojeno znanje.

 

Spodbujajte odgovornost zaposlenih. Izobraževanje ni samo odgovornost upravljavca, temveč tudi pravica in odgovornost zaposlenih. Pomembno je razumeti, da je varstvo osebnih podatkov skupna odgovornost vseh v organizaciji. Sodelovanje med različnimi oddelki in redno izobraževanje zaposlenih prispevata k izgradnji kulture varstva osebnih podatkov, ki je temeljnega pomena za zaupanje strank in posameznikov.

 

Skrb za varstvo osebnih podatkov je dolgoročen proces, ki zahteva stalno izobraževanje in prilagajanje spremembam. Z ustreznim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki in da se vsi postopki izvajajo dosledno v skladu z zakonodajo.

 

Kvalitetno in personalizirano izobraževanje zaposlenih glede na njihove zadolžitve oz. naloge je ključnega pomena za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov v skladu z zahtevami novega ZVOP-2 in GDPR. S strokovnim in prilagojenim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje in razumevanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki ter da se vse potrebne prilagoditve izvajajo dosledno. Izobraževanje zaposlenih namreč omogoča ustrezno usposobljenost za obravnavo ključnih izzivov, kot so pravilno vključevanje Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, upravljanje pravic posameznikov, pravilno posredovanje podatkov ter prepoznavanje in obvladovanje kršitev varstva osebnih podatkov. Ob tem gre še posebej poudariti, da se pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v prvi vrsti razlikujejo glede na sektor v katerem upravljavec deluje, nadalje pa še glede na naloge, ki jih zaposleni opravljajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so zaposleni deležni izobraževanja, prilagojenega njihovemu področju dela.

 

 

Za svetovanje in izobraževanje zaposlenih o novem ZVOP-2, nam pišite na svetovanje@astec.si.

Izobraževanje zaposlenih za učinkovito upravljanje varstva osebnih podatkov: Nasveti in priporočila

Varstvo osebnih podatkov je v današnjem času postalo ključno vprašanje. S sprejetjem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je postalo jasno, da enkratno "papirnato" delo ni dovolj za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci. Učinkovito upravljanje zahteva temeljito razumevanje procesov in tehnologije ter tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih. Zakaj je slednje tako pomembno? Več v prispevku, ki je bil objavljen 18. junija v reviji Gospodarski Glas. 

Varstvo osebnih podatkov je postala pomembna tema v današnjem času. Po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) je 26. januarja 2023 začel veljati še nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki od upravljalcev zahteva določene prilagoditve. Varstvo osebnih podatkov pa ni le enkraten dogodek. Dejstvo je namreč, da zgolj enkratna "papirna" aktivnost ni dovolj za reševanje vprašanj varstva osebnih podatkov, temveč je potrebno predvsem temeljito razumevanje procesov in tehnologije, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov. Za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov je enako pomembno tudi izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih.

 

Zakaj je izobraževanje zaposlenih tako pomembno?

Obstaja več ključnih izzivov, s katerimi se soočajo upravljalci:

Neustrezna seznanjenost z imenovanjem in nalogami Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) lahko vodi do neustreznega vključevanja DPO v zadeve, povezane z varstvom osebnih podatkov.

 

Pomanjkanje seznanjenosti zaposlenih glede pravic posameznikov in odločanja v zvezi s temi pravicami lahko privede do neustreznega upravljanja pravic posameznikov.

 

Slabo razumevanje pravil glede posredovanja osebnih podatkov lahko privede do nepooblaščenega posredovanja podatkov in neustreznega vodenja evidence. Prav tako je pomembno, da zaposleni razumejo, kateri načini komunikacije so primerni za varno posredovanje osebnih podatkov.

 

Pomanjkljiva seznanjenost zaposlenih glede kršitev varstva osebnih podatkov lahko privede do neprepoznavanja kršitev, kar ima lahko resne posledice zaradi neustreznega obveščanja nadzornega organa in posameznikov.

 

 

 

 

Kako lahko izobraževanje zaposlenih pomaga rešiti te izzive?

Tukaj je nekaj priporočil:

 

Izobraževanje naj ne bo samo formalnost. Ne gre samo za enkratno usposabljanje, ampak za kontinuiran proces.

 

Prilagoditev izobraževanja zaposlenih glede varstva osebnih podatkov njihovim specifičnim potrebam je ključnega pomena. Vsaka skupina zaposlenih znotraj upravljalca se ukvarja z različnimi vidiki obdelave osebnih podatkov in zato zahteva poseben pristop. Sistematično izobraževanje, prilagojeno posameznim področjem dela zaposlenih, omogoča, da pridobijo natančno znanje in veščine, ki so neposredno relevantni za njihovo delo.

 

Spremljajte učinkovitost izobraževanja. Sistematično preverjajte razumevanje zaposlenih in njihovo usvojeno znanje.

 

Spodbujajte odgovornost zaposlenih. Izobraževanje ni samo odgovornost upravljavca, temveč tudi pravica in odgovornost zaposlenih. Pomembno je razumeti, da je varstvo osebnih podatkov skupna odgovornost vseh v organizaciji. Sodelovanje med različnimi oddelki in redno izobraževanje zaposlenih prispevata k izgradnji kulture varstva osebnih podatkov, ki je temeljnega pomena za zaupanje strank in posameznikov.

 

Skrb za varstvo osebnih podatkov je dolgoročen proces, ki zahteva stalno izobraževanje in prilagajanje spremembam. Z ustreznim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki in da se vsi postopki izvajajo dosledno v skladu z zakonodajo.

 

Kvalitetno in personalizirano izobraževanje zaposlenih glede na njihove zadolžitve oz. naloge je ključnega pomena za ustrezno upravljanje varstva osebnih podatkov v skladu z zahtevami novega ZVOP-2 in GDPR. S strokovnim in prilagojenim izobraževanjem zaposlenih lahko upravljalec zagotovi, da imajo zaposleni potrebno znanje in razumevanje za pravilno ravnanje z osebnimi podatki ter da se vse potrebne prilagoditve izvajajo dosledno. Izobraževanje zaposlenih namreč omogoča ustrezno usposobljenost za obravnavo ključnih izzivov, kot so pravilno vključevanje Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, upravljanje pravic posameznikov, pravilno posredovanje podatkov ter prepoznavanje in obvladovanje kršitev varstva osebnih podatkov. Ob tem gre še posebej poudariti, da se pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v prvi vrsti razlikujejo glede na sektor v katerem upravljavec deluje, nadalje pa še glede na naloge, ki jih zaposleni opravljajo. Zato je še toliko bolj pomembno, da so zaposleni deležni izobraževanja, prilagojenega njihovemu področju dela.

 

 

Za svetovanje in izobraževanje zaposlenih o novem ZVOP-2, nam pišite na svetovanje@astec.si.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?