Nazaj na:  

 

Intervju v ediciji Korporativna varnost - Bencinski servisi v digitalni dobi

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

Bencinski servisi v digitalni dobi: Ključ do celovite zaščite pred naprednimi kibernetskimi napadi

 

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

 

1.Bencinski servisi postajajo vse bolj povezani in digitalizirani, kar postavlja informacijsko varnost v središče, saj je ključnega pomena za ohranjanje nemotenega delovanja in zaščito tako digitalnih kot fizičnih vidikov poslovanja. Kako ta povezava med digitalizacijo in varnostjo vpliva na sodobne bencinske servise in kako vzpostavljate povezavo med fizično in digitalno varnostjo ter zakaj je ta integracija ključna za celovito zaščito?

Integracija med fizično in digitalno varnostjo je ključna za celovito zaščito, saj napadalci lahko izkoristijo različne poti in vrzeli za napad. Če na primer fizična varnost ni ustrezna, lahko napadalec neposredno dostopa do strojev ali naprav na bencinskem servisu, po drugi strani pa lahko pomanjkljiva digitalna varnost omogoči kibernetskim napadalcem, da prodrejo v omrežje in povzročijo škodo ali krajo podatkov. Zato je nujno vzpostaviti celovit pristop k varnosti, ki združuje tako fizične kot digitalne vidike ter uporablja napredne tehnologije in postopke za ohranjanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti informacij ter sistemov.

 

2. Kako bencinski servisi sistematično analizirajo specifične grožnje, vključno s kibernetskimi napadi, krajo podatkov in vandalizmom ter kakšen sistemski pristop k varnosti, z izpostavljenimi elementi, kot so požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov, omogoča celovito varnost in učinkovito zaščito pred temi grožnjami?

Ključni elementi tega pristopa vključujejo oceno tveganja, da se identificira potencialne grožnje in ranljivosti v svojem poslovnem okolju, identifikacijo ključnih sredstev in podatkov, ki jih je treba zaščititi in postavljanje varnostnih politik ter postopkov, ki določajo, kako se bo obravnavalo tveganja in kako se bodo izvajali ukrepi zaščite. Z implementacijo tehnoloških rešitev zaščitijo svoje sisteme, ti pa potrebujejo stalen nadzor, sistematično spremljanje in redno testiranje ter posodabljanje, ki vključuje simulacijo kibernetskih napadov, da se preizkusi učinkovitost varnostnih ukrepov. In nenazadnje redno izobraževanje zaposlenih o varnosti. Sistematičen pristop, ki združuje tehnične, organizacijske in človeške vidike varnosti, omogoča bencinskim servisom boljšo zaščito pred različnimi grožnjami. Požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov so le nekateri od ključnih elementov tega celostnega pristopa k varnosti, ki omogoča učinkovito zaščito pred različnimi grožnjami, tako digitalnimi kot fizičnimi.

 

3. S kibernetskimi napadi, kot je nedavni primer skupine Predatory Sparrow na iranske bencinske servise, postaja jasno, da so globalni izzivi na področju kibernetske varnosti resni. Kako bi opisali trenutni globalni položaj in izzive bencinskih servisov glede kibernetske varnosti, ter kako se ta globalna slika preliva v lokalni kontekst, zlasti pri MOL Slovenija?

Napadi postajajo vedno bolj sofisticirani in ciljani, grožnje pa segajo od klasičnih kibernetskih napadov, kot so ransomware in distribuirani napadi z odrekajočo storitvijo (DDoS), do bolj kompleksnih vohunskih operacij in napadov na industrijske nadzorne sisteme (Industrial Control Systems, ICS). Vzroki za takšne napade so lahko raznoliki, vključno z željo po finančni dobičkonosnosti, geopolitičnimi motivacijami, krajo občutljivih podatkov in celo terorističnimi motivi. Manjši operaterji bencinskih servisov morda težje vzdržujejo enako stopnjo kibernetske zaščite kot globalni velikani, saj nimajo enakih sredstev za investicije v visokotehnološke varnostne rešitve. Vendar je ključno poudariti, da sodelovanje z lokalnimi organi za kibernetsko varnost in deljenje informacij o potencialnih grožnjah lahko izboljšata sposobnost prepoznavanja in učinkovite obravnave napadov, kar je še posebej relevantno v lokalnem okolju, kjer so specifične značilnosti poslovanja pomembne. Celovit pristop k kibernetski varnosti, ki vključuje tako tehnične ukrepe kot tudi izobraževanje zaposlenih ter sodelovanje z lokalnimi organi, je ključen za obrambo pred vedno naprednejšimi kibernetskimi grožnjami.

 

4. Lokalno se lahko soočamo s specifičnimi izzivi na področju kibernetske varnosti, ki morda niso tako izpostavljeni v mednarodni javnosti. Ali opažate kakšne posebnosti ali trende na tem področju, ki so lokalno bolj izraziti, vendar ključni za razumevanje stanja?

Lokalni izzivi na področju kibernetske varnosti se kažejo v pomanjkanju sodelovanja med sektorji, kar ovira učinkovito deljenje informacij o grožnjah. Hkrati opažamo pomanjkanje ozaveščenosti o nevarnostih kibernetskih napadov, kar povečuje ranljivost lokalnih skupnosti. Različne regulativne zahteve predstavljajo dodaten izziv, saj podjetja težko sledijo lokalnim zakonodajam. Za obvladovanje teh izzivov so nujni medsektorsko sodelovanje, povečano ozaveščanje in stalno prilagajanje varnostnih praks lokalnim zahtevam. Razumevanje teh lokalnih specifičnosti je bistveno za razvoj učinkovitih strategij kibernetske varnosti. Lokalne organizacije in vlade pa morajo sodelovati pri spodbujanju ozaveščenosti, izmenjavi informacij in zagotavljanju potrebnih virov za izgradnjo in vzdrževanje robustnih varnostnih okvirov.

 

5. Nedavni napadi na bencinske servise po svetu, ki so povzročili zastoje na črpalkah, kažejo na naraščajoče kibernetske grožnje. Kako se bencinski servisi po svetu spopadajo z izzivi, ki izhajajo iz teh napadov, in kateri so najpogostejši načini napadov?
Spopadanje z izzivi kibernetskih napadov vključuje povečanje ozaveščenosti in izobraževanje zaposlenih, implementacijo varnostnih tehnologij, vzpostavitev jasnih varnostnih politik in postopkov ter redno posodabljanje programske in strojne opreme. Nadvse pomembno je izvajanje varnostnih pregledov, ki identificirajo ranljivosti in izboljšujejo celotno varnostno postavitev bencinskega servisa. Najpogostejši načini kibernetskih napadov na bencinske servise vključujejo ransomware napade, distribuirane napade DDoS, napade na plačilne sisteme, napade na nadzorne sisteme, socialni inženiring ter napade na komunikacijska omrežja.

 

6. Motivi za kibernetske napade se razlikujejo, od državnih do kriminalnih. Kako različni motivi in cilji vplivajo na to, da so bencinski servisi tarča napadov, in kakšna je razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo?

Različni motivi in cilji kibernetskih napadov vplivajo na to, zakaj so bencinski servisi tarča napadov. Državni akterji lahko izvajajo vohunjenje ali sabotažo, medtem ko kriminalne združbe motivira zaslužek ali finančna goljufija. Na tej točki bi omenil še ideološke motive, ki vključujejo aktivizem. Glede na način napada se razlikujejo med spletnimi vdori in napadi prek interneta, ki vplivajo na digitalno infrastrukturo ter fizičnimi napadi na infrastrukturo, ki neposredno vplivajo na operativne procese bencinskih servisov. Kombinacija obeh predstavlja "kibernetsko-fizično grožnjo", za katero je ključen celovit pristop k varnosti, ki vključuje tako kibernetske kot tudi fizične ukrepe zaščite. Razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo se nanaša na način, kako napadalci dosežejo svoje cilje, pri čemer so lahko posledice obeh vrst napadov pomembne za delovanje bencinskih servisov.

 

7. Kako kibernetski napadi vplivajo na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov? Ali obstajajo konkretni primeri, kjer so napadi povzročili prekinitve storitev ali operativne težave, ki so jih bencinski servisi morali reševati?

Kibernetski napadi imajo lahko resne posledice na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov. Napadi na te sisteme prizadenejo različne vidike delovanja, vključno s plačilnimi sistemi, industrijskimi nadzornimi sistemi, komunikacijskimi omrežji in drugimi ključnimi infrastrukturnimi elementi. Napad na Colonial Pipeline v ZDA, leta 2021 je privedel do zaustavitve cevovoda, povzročil pomanjkanje goriva in resno vplival na promet ter logistiko. Podobni primeri v Mehiki, Rusiji, Libiji in na Norveškem so prav tako pokazali, kako napadi lahko povzročijo prekinitve storitev, težave s plačilnimi sistemi, spremljanjem zaloge goriva in druge operativne težave na bencinskih servisih. Zaradi visoke odvisnosti od informacijskih tehnologij so bencinski servisi postali privlačna tarča za kibernetske napadalce, ki lahko izkoristijo ranljivosti v digitalnih sistemih, da povzročijo škodo tako na operativni kot gospodarski ravni.

 

8. Sistematične nadgradnje programske opreme potekajo prek interneta, kar prinaša določena varnostna tveganja. Kako se bencinski servisi spopadajo s temi tveganji, povezanimi z uporabo interneta za prenos posodobitev programske opreme?

Bencinski servisi se soočajo s varnostnimi tveganji pri prenosu posodobitev programske opreme prek interneta. Ključni pristopi za obvladovanje teh tveganj vključujejo uporabo varnostnih protokolov, kot je šifriranje podatkov, uvedbo varnostnih politik za posodobitve s poudarkom na avtentikaciji in digitalnih podpisih, omejitev dostopa do sistemov, redno vzdrževanje varnostnih ukrepov, nadzor omrežja, zaščito pred zlorabami, testiranje varnosti pred implementacijo posodobitev ter izvajanje usposabljanj zaposlenih o varnostnih praksah in tveganjih. S kombinacijo teh pristopov bencinski servisi zmanjšujejo tveganje za kibernetske grožnje, povezane s prenosi posodobitev programske opreme prek interneta, in zagotavljajo vzdržane, varne sisteme.

 

9. Kako podjetja v tej industriji obravnavajo kibernetske napade, in kakšne konkretne ukrepe izvajajo za obnovitev sistemov ter zagotovitev neprekinjenega poslovanja? 

Za dobro obravnavo je učinkovit odziv na kibernetske napade s celovitimi strategijami kibernetske varnosti. To vključuje uporabo omrežnih varnostnih rešitev, sistematično posodabljanje ter izvajanje varnostnih politik in postopkov. Pomemben del je tudi usposabljanje zaposlenih, izvajanje rednih varnostnih pregledov ter nadzor dostopa, vključno z identifikacijo in avtentikacijo. Načrti za obvladovanje incidentov in obnovo (IRM) so ključni za učinkovito obvladovanje posledic kibernetskih napadov, ki zajema tudi vzpostavitev varnostnih ukrepov za industrijske nadzorne sisteme in zračno ločevanje omrežij. Sistematična izvedba teh ukrepov je bistvena za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja bencinskih servisov v primeru kibernetskih napadov.

 

10. Transparentno obveščanje strank in poslovnih partnerjev v primeru kibernetskih napadov je ključno v krizni situaciji. Kako to vpliva na podjetja, glede na izjave podjetij v primeru napadov, in kako podjetja obvladujejo posledice ter ohranjajo zaupnost informacij?

Transparentno obveščanje v primeru kibernetskih napadov je ključno za vzdrževanje zaupanja in omejitev negativnih vplivov na ugled podjetja. Pomembni vidiki vključujejo hitro obveščanje, jasna sporočila brez tehničnega žargona, previdno upravljanje z informacijami, potrditev poteka preiskave, odgovornost, pomoč prizadetim strankam, sodelovanje z organi in načrte za obnovo ter zaščito pred dezinformacijo. Kljub temu morajo podjetja najti ravnotežje med transparentnostjo in ohranjanjem varnosti, zlasti pri občutljivih informacijah. Vzpostavitev učinkovitega načrta odziva na incidente, ki vključuje tudi komunikacijsko strategijo, je poglavitna za obvladovanje posledic kibernetskih napadov. Zgodnje in odgovorno obveščanje lahko pomaga zmanjšati škodo in ohraniti zaupanje deležnikov.

 

11. Vse bolj pogosti kibernetski napadi odpirajo vprašanja o pripravljenosti na podobne grožnje. Ali menite, da smo v Sloveniji dovolj pripravljeni na morebitne podobne kibernetske varnostne izzive, ki bi lahko prizadeli našo kritično infrastrukturo ter kako se lahko na potencialen napad dobro pripravimo?

Pripravljenost na kibernetske napade je dinamičen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in prilagajanje, pri čemer je potrebno sodelovanje, izobraževanje ter skupna odgovornost na državni ravni. V slovenskem kontekstu je pripravljenost na kibernetske varnostne izzive izjemno pomembna, saj so kritične infrastrukture vedno bolj povezane in digitalizirane. Kljub temu je težko dati natančno oceno pripravljenosti, saj je odvisna od mnogih dejavnikov, vključno z nenehnim spreminjanjem groženj, varnostnimi ukrepi posameznih organizacij in sodelovanjem med sektorji.

 

12. Izkušnje drugih držav z napadi nudijo priložnost za izboljšanje naših kibernetskih obrambnih strategij. Kako se lahko iz teh izkušenj učimo in izboljšamo svoje strategije za preprečevanje motenj v delovanju ključnih infrastrukturnih sistemov?

Iz izkušenj preteklih kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo v tujini se lahko učimo prepoznavanja in obvladovanja podobnih groženj v lastnem okolju. Sodelovanje s tujimi agencijami za kibernetsko varnost ter študije primerov omogočajo izboljšanje načrtov obvladovanja incidentov, povečujejo zavedanje in krepijo strategije za preprečevanje motenj v delovanju temeljnih infrastrukturnih sistemov. Hkrati pa je odločilnega pomena tudi stalno izobraževanje strokovnjakov, saj se kibernetske grožnje nenehno razvijajo, kar zahteva posodobitve znanja in spretnosti v varnostnem sektorju. Pomembno je, da se zavedamo, da so vsaki državi in infrastrukturi specifične, zato je treba pridobljene informacije vzeti kot dragocene lekcije in jih prilagoditi lokalnim razmeram. Nenehna prilagajanja strategij in sodelovanje na mednarodni ravni bosta nepogrešljiva za izgradnjo odpornosti proti vedno bolj kompleksnim kibernetskim grožnjam.

 

13. Nove informacijske tehnologije, kot so IoT, napredne analitike in umetna inteligenca tudi vplivajo na kibernetsko varnost bencinskih servisov. Kateri od teh tehnoloških trendov so trenutno ključni za izboljšanje varnosti?

Pomembno je razumevanje, da nobena tehnologija ni absolutno varna, zato je potrebno za kibernetsko odpornost kombinirati več pristopov in tehnologij za celovito kibernetsko varnost. Uporaba Internet stvari (IoT) omogoča natančen nadzor nad fizičnimi elementi, kar predstavlja pomemben korak k hitremu odkrivanju in odzivanju na morebitne incidente. Poleg tega so napredne analitike in umetna inteligenca ključne za analizo podatkov, prepoznavanje vzorcev ter proaktivno preprečevanje kibernetskih napadov. Napredna blockchain tehnologija v kontekstu bencinskih servisov prispeva k integriteti podatkov in zagotavljanju varnosti transakcij. Razvoj posebnih varnostnih rešitev za industrijske nadzorne sisteme (ICS) odraža prizadevanja za zaščito operativne tehnologije pred kibernetskimi tveganji. Vzporedno se uveljavlja quantum-safe kriptografija kot odgovor na prihajajočo dobo kvantnih napadov.

 

14. Industrija bencinskih servisov se mora iz vsakega kibernetskega incidenta nekaj naučiti. Kateri bi lahko bili naslednji koraki za izboljšanje kibernetske varnosti, zagotovitev neprekinjenega poslovanja ter učinkovite zaščite pred kibernetskimi grožnjami?

V ospredju je zagotovo sistematična ocena tveganj, ki ji sledi implementacija priznanih varnostnih standardov. Pomembni koraki vključujejo redno usposabljanje zaposlenih, uvajanje naprednih tehnoloških rešitev ter namenjanje posebne pozornosti k varnosti industrijskih nadzornih sistemov. Ključnega pomena je tudi integracija naprednih analitičnih orodij in umetne inteligence, redno testiranje varnostnih postopkov ter razvoj načrtov za obvladovanje incidentov. Aktivno sodelovanje s strokovnjaki v panogi in regulatorji predstavlja poglavitno vlogo, medtem ko širjenje ozaveščenosti med javnostjo omogoča ustvarjanje trdnega varnostnega okolja. Zaščita pred kibernetskimi grožnjami je dinamičen proces, ki zahteva nenehno pozornost in prilagajanje na nove izzive. Industrija bencinskih servisov se mora zavezati k stalnemu izboljševanju svojih pristopov k kibernetski varnosti, da bi zagotovila neprekinjeno poslovanje in zaščito pred vedno bolj naprednimi grožnjami.

 

Članek je izšel v tiskani ediciji FEB 2024 in v elekronski, ki je dostopna na povezavi: https://www.ics-institut.si/assets/uploads/revija/34/34-stevilka-revije-Korporativna-varnost.pdf

NAZAJ NA:  Actual I.T. Novice     |     Unistar novice     |     Astec novice     |     Itelis novice

Intervju v ediciji Korporativna varnost - Bencinski servisi v digitalni dobi

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

Bencinski servisi v digitalni dobi: Ključ do celovite zaščite pred naprednimi kibernetskimi napadi

 

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

 

1.Bencinski servisi postajajo vse bolj povezani in digitalizirani, kar postavlja informacijsko varnost v središče, saj je ključnega pomena za ohranjanje nemotenega delovanja in zaščito tako digitalnih kot fizičnih vidikov poslovanja. Kako ta povezava med digitalizacijo in varnostjo vpliva na sodobne bencinske servise in kako vzpostavljate povezavo med fizično in digitalno varnostjo ter zakaj je ta integracija ključna za celovito zaščito?

Integracija med fizično in digitalno varnostjo je ključna za celovito zaščito, saj napadalci lahko izkoristijo različne poti in vrzeli za napad. Če na primer fizična varnost ni ustrezna, lahko napadalec neposredno dostopa do strojev ali naprav na bencinskem servisu, po drugi strani pa lahko pomanjkljiva digitalna varnost omogoči kibernetskim napadalcem, da prodrejo v omrežje in povzročijo škodo ali krajo podatkov. Zato je nujno vzpostaviti celovit pristop k varnosti, ki združuje tako fizične kot digitalne vidike ter uporablja napredne tehnologije in postopke za ohranjanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti informacij ter sistemov.

 

2. Kako bencinski servisi sistematično analizirajo specifične grožnje, vključno s kibernetskimi napadi, krajo podatkov in vandalizmom ter kakšen sistemski pristop k varnosti, z izpostavljenimi elementi, kot so požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov, omogoča celovito varnost in učinkovito zaščito pred temi grožnjami?

Ključni elementi tega pristopa vključujejo oceno tveganja, da se identificira potencialne grožnje in ranljivosti v svojem poslovnem okolju, identifikacijo ključnih sredstev in podatkov, ki jih je treba zaščititi in postavljanje varnostnih politik ter postopkov, ki določajo, kako se bo obravnavalo tveganja in kako se bodo izvajali ukrepi zaščite. Z implementacijo tehnoloških rešitev zaščitijo svoje sisteme, ti pa potrebujejo stalen nadzor, sistematično spremljanje in redno testiranje ter posodabljanje, ki vključuje simulacijo kibernetskih napadov, da se preizkusi učinkovitost varnostnih ukrepov. In nenazadnje redno izobraževanje zaposlenih o varnosti. Sistematičen pristop, ki združuje tehnične, organizacijske in človeške vidike varnosti, omogoča bencinskim servisom boljšo zaščito pred različnimi grožnjami. Požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov so le nekateri od ključnih elementov tega celostnega pristopa k varnosti, ki omogoča učinkovito zaščito pred različnimi grožnjami, tako digitalnimi kot fizičnimi.

 

3. S kibernetskimi napadi, kot je nedavni primer skupine Predatory Sparrow na iranske bencinske servise, postaja jasno, da so globalni izzivi na področju kibernetske varnosti resni. Kako bi opisali trenutni globalni položaj in izzive bencinskih servisov glede kibernetske varnosti, ter kako se ta globalna slika preliva v lokalni kontekst, zlasti pri MOL Slovenija?

Napadi postajajo vedno bolj sofisticirani in ciljani, grožnje pa segajo od klasičnih kibernetskih napadov, kot so ransomware in distribuirani napadi z odrekajočo storitvijo (DDoS), do bolj kompleksnih vohunskih operacij in napadov na industrijske nadzorne sisteme (Industrial Control Systems, ICS). Vzroki za takšne napade so lahko raznoliki, vključno z željo po finančni dobičkonosnosti, geopolitičnimi motivacijami, krajo občutljivih podatkov in celo terorističnimi motivi. Manjši operaterji bencinskih servisov morda težje vzdržujejo enako stopnjo kibernetske zaščite kot globalni velikani, saj nimajo enakih sredstev za investicije v visokotehnološke varnostne rešitve. Vendar je ključno poudariti, da sodelovanje z lokalnimi organi za kibernetsko varnost in deljenje informacij o potencialnih grožnjah lahko izboljšata sposobnost prepoznavanja in učinkovite obravnave napadov, kar je še posebej relevantno v lokalnem okolju, kjer so specifične značilnosti poslovanja pomembne. Celovit pristop k kibernetski varnosti, ki vključuje tako tehnične ukrepe kot tudi izobraževanje zaposlenih ter sodelovanje z lokalnimi organi, je ključen za obrambo pred vedno naprednejšimi kibernetskimi grožnjami.

 

4. Lokalno se lahko soočamo s specifičnimi izzivi na področju kibernetske varnosti, ki morda niso tako izpostavljeni v mednarodni javnosti. Ali opažate kakšne posebnosti ali trende na tem področju, ki so lokalno bolj izraziti, vendar ključni za razumevanje stanja?

Lokalni izzivi na področju kibernetske varnosti se kažejo v pomanjkanju sodelovanja med sektorji, kar ovira učinkovito deljenje informacij o grožnjah. Hkrati opažamo pomanjkanje ozaveščenosti o nevarnostih kibernetskih napadov, kar povečuje ranljivost lokalnih skupnosti. Različne regulativne zahteve predstavljajo dodaten izziv, saj podjetja težko sledijo lokalnim zakonodajam. Za obvladovanje teh izzivov so nujni medsektorsko sodelovanje, povečano ozaveščanje in stalno prilagajanje varnostnih praks lokalnim zahtevam. Razumevanje teh lokalnih specifičnosti je bistveno za razvoj učinkovitih strategij kibernetske varnosti. Lokalne organizacije in vlade pa morajo sodelovati pri spodbujanju ozaveščenosti, izmenjavi informacij in zagotavljanju potrebnih virov za izgradnjo in vzdrževanje robustnih varnostnih okvirov.

 

5. Nedavni napadi na bencinske servise po svetu, ki so povzročili zastoje na črpalkah, kažejo na naraščajoče kibernetske grožnje. Kako se bencinski servisi po svetu spopadajo z izzivi, ki izhajajo iz teh napadov, in kateri so najpogostejši načini napadov?
Spopadanje z izzivi kibernetskih napadov vključuje povečanje ozaveščenosti in izobraževanje zaposlenih, implementacijo varnostnih tehnologij, vzpostavitev jasnih varnostnih politik in postopkov ter redno posodabljanje programske in strojne opreme. Nadvse pomembno je izvajanje varnostnih pregledov, ki identificirajo ranljivosti in izboljšujejo celotno varnostno postavitev bencinskega servisa. Najpogostejši načini kibernetskih napadov na bencinske servise vključujejo ransomware napade, distribuirane napade DDoS, napade na plačilne sisteme, napade na nadzorne sisteme, socialni inženiring ter napade na komunikacijska omrežja.

 

6. Motivi za kibernetske napade se razlikujejo, od državnih do kriminalnih. Kako različni motivi in cilji vplivajo na to, da so bencinski servisi tarča napadov, in kakšna je razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo?

Različni motivi in cilji kibernetskih napadov vplivajo na to, zakaj so bencinski servisi tarča napadov. Državni akterji lahko izvajajo vohunjenje ali sabotažo, medtem ko kriminalne združbe motivira zaslužek ali finančna goljufija. Na tej točki bi omenil še ideološke motive, ki vključujejo aktivizem. Glede na način napada se razlikujejo med spletnimi vdori in napadi prek interneta, ki vplivajo na digitalno infrastrukturo ter fizičnimi napadi na infrastrukturo, ki neposredno vplivajo na operativne procese bencinskih servisov. Kombinacija obeh predstavlja "kibernetsko-fizično grožnjo", za katero je ključen celovit pristop k varnosti, ki vključuje tako kibernetske kot tudi fizične ukrepe zaščite. Razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo se nanaša na način, kako napadalci dosežejo svoje cilje, pri čemer so lahko posledice obeh vrst napadov pomembne za delovanje bencinskih servisov.

 

7. Kako kibernetski napadi vplivajo na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov? Ali obstajajo konkretni primeri, kjer so napadi povzročili prekinitve storitev ali operativne težave, ki so jih bencinski servisi morali reševati?

Kibernetski napadi imajo lahko resne posledice na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov. Napadi na te sisteme prizadenejo različne vidike delovanja, vključno s plačilnimi sistemi, industrijskimi nadzornimi sistemi, komunikacijskimi omrežji in drugimi ključnimi infrastrukturnimi elementi. Napad na Colonial Pipeline v ZDA, leta 2021 je privedel do zaustavitve cevovoda, povzročil pomanjkanje goriva in resno vplival na promet ter logistiko. Podobni primeri v Mehiki, Rusiji, Libiji in na Norveškem so prav tako pokazali, kako napadi lahko povzročijo prekinitve storitev, težave s plačilnimi sistemi, spremljanjem zaloge goriva in druge operativne težave na bencinskih servisih. Zaradi visoke odvisnosti od informacijskih tehnologij so bencinski servisi postali privlačna tarča za kibernetske napadalce, ki lahko izkoristijo ranljivosti v digitalnih sistemih, da povzročijo škodo tako na operativni kot gospodarski ravni.

 

8. Sistematične nadgradnje programske opreme potekajo prek interneta, kar prinaša določena varnostna tveganja. Kako se bencinski servisi spopadajo s temi tveganji, povezanimi z uporabo interneta za prenos posodobitev programske opreme?

Bencinski servisi se soočajo s varnostnimi tveganji pri prenosu posodobitev programske opreme prek interneta. Ključni pristopi za obvladovanje teh tveganj vključujejo uporabo varnostnih protokolov, kot je šifriranje podatkov, uvedbo varnostnih politik za posodobitve s poudarkom na avtentikaciji in digitalnih podpisih, omejitev dostopa do sistemov, redno vzdrževanje varnostnih ukrepov, nadzor omrežja, zaščito pred zlorabami, testiranje varnosti pred implementacijo posodobitev ter izvajanje usposabljanj zaposlenih o varnostnih praksah in tveganjih. S kombinacijo teh pristopov bencinski servisi zmanjšujejo tveganje za kibernetske grožnje, povezane s prenosi posodobitev programske opreme prek interneta, in zagotavljajo vzdržane, varne sisteme.

 

9. Kako podjetja v tej industriji obravnavajo kibernetske napade, in kakšne konkretne ukrepe izvajajo za obnovitev sistemov ter zagotovitev neprekinjenega poslovanja? 

Za dobro obravnavo je učinkovit odziv na kibernetske napade s celovitimi strategijami kibernetske varnosti. To vključuje uporabo omrežnih varnostnih rešitev, sistematično posodabljanje ter izvajanje varnostnih politik in postopkov. Pomemben del je tudi usposabljanje zaposlenih, izvajanje rednih varnostnih pregledov ter nadzor dostopa, vključno z identifikacijo in avtentikacijo. Načrti za obvladovanje incidentov in obnovo (IRM) so ključni za učinkovito obvladovanje posledic kibernetskih napadov, ki zajema tudi vzpostavitev varnostnih ukrepov za industrijske nadzorne sisteme in zračno ločevanje omrežij. Sistematična izvedba teh ukrepov je bistvena za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja bencinskih servisov v primeru kibernetskih napadov.

 

10. Transparentno obveščanje strank in poslovnih partnerjev v primeru kibernetskih napadov je ključno v krizni situaciji. Kako to vpliva na podjetja, glede na izjave podjetij v primeru napadov, in kako podjetja obvladujejo posledice ter ohranjajo zaupnost informacij?

Transparentno obveščanje v primeru kibernetskih napadov je ključno za vzdrževanje zaupanja in omejitev negativnih vplivov na ugled podjetja. Pomembni vidiki vključujejo hitro obveščanje, jasna sporočila brez tehničnega žargona, previdno upravljanje z informacijami, potrditev poteka preiskave, odgovornost, pomoč prizadetim strankam, sodelovanje z organi in načrte za obnovo ter zaščito pred dezinformacijo. Kljub temu morajo podjetja najti ravnotežje med transparentnostjo in ohranjanjem varnosti, zlasti pri občutljivih informacijah. Vzpostavitev učinkovitega načrta odziva na incidente, ki vključuje tudi komunikacijsko strategijo, je poglavitna za obvladovanje posledic kibernetskih napadov. Zgodnje in odgovorno obveščanje lahko pomaga zmanjšati škodo in ohraniti zaupanje deležnikov.

 

11. Vse bolj pogosti kibernetski napadi odpirajo vprašanja o pripravljenosti na podobne grožnje. Ali menite, da smo v Sloveniji dovolj pripravljeni na morebitne podobne kibernetske varnostne izzive, ki bi lahko prizadeli našo kritično infrastrukturo ter kako se lahko na potencialen napad dobro pripravimo?

Pripravljenost na kibernetske napade je dinamičen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in prilagajanje, pri čemer je potrebno sodelovanje, izobraževanje ter skupna odgovornost na državni ravni. V slovenskem kontekstu je pripravljenost na kibernetske varnostne izzive izjemno pomembna, saj so kritične infrastrukture vedno bolj povezane in digitalizirane. Kljub temu je težko dati natančno oceno pripravljenosti, saj je odvisna od mnogih dejavnikov, vključno z nenehnim spreminjanjem groženj, varnostnimi ukrepi posameznih organizacij in sodelovanjem med sektorji.

 

12. Izkušnje drugih držav z napadi nudijo priložnost za izboljšanje naših kibernetskih obrambnih strategij. Kako se lahko iz teh izkušenj učimo in izboljšamo svoje strategije za preprečevanje motenj v delovanju ključnih infrastrukturnih sistemov?

Iz izkušenj preteklih kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo v tujini se lahko učimo prepoznavanja in obvladovanja podobnih groženj v lastnem okolju. Sodelovanje s tujimi agencijami za kibernetsko varnost ter študije primerov omogočajo izboljšanje načrtov obvladovanja incidentov, povečujejo zavedanje in krepijo strategije za preprečevanje motenj v delovanju temeljnih infrastrukturnih sistemov. Hkrati pa je odločilnega pomena tudi stalno izobraževanje strokovnjakov, saj se kibernetske grožnje nenehno razvijajo, kar zahteva posodobitve znanja in spretnosti v varnostnem sektorju. Pomembno je, da se zavedamo, da so vsaki državi in infrastrukturi specifične, zato je treba pridobljene informacije vzeti kot dragocene lekcije in jih prilagoditi lokalnim razmeram. Nenehna prilagajanja strategij in sodelovanje na mednarodni ravni bosta nepogrešljiva za izgradnjo odpornosti proti vedno bolj kompleksnim kibernetskim grožnjam.

 

13. Nove informacijske tehnologije, kot so IoT, napredne analitike in umetna inteligenca tudi vplivajo na kibernetsko varnost bencinskih servisov. Kateri od teh tehnoloških trendov so trenutno ključni za izboljšanje varnosti?

Pomembno je razumevanje, da nobena tehnologija ni absolutno varna, zato je potrebno za kibernetsko odpornost kombinirati več pristopov in tehnologij za celovito kibernetsko varnost. Uporaba Internet stvari (IoT) omogoča natančen nadzor nad fizičnimi elementi, kar predstavlja pomemben korak k hitremu odkrivanju in odzivanju na morebitne incidente. Poleg tega so napredne analitike in umetna inteligenca ključne za analizo podatkov, prepoznavanje vzorcev ter proaktivno preprečevanje kibernetskih napadov. Napredna blockchain tehnologija v kontekstu bencinskih servisov prispeva k integriteti podatkov in zagotavljanju varnosti transakcij. Razvoj posebnih varnostnih rešitev za industrijske nadzorne sisteme (ICS) odraža prizadevanja za zaščito operativne tehnologije pred kibernetskimi tveganji. Vzporedno se uveljavlja quantum-safe kriptografija kot odgovor na prihajajočo dobo kvantnih napadov.

 

14. Industrija bencinskih servisov se mora iz vsakega kibernetskega incidenta nekaj naučiti. Kateri bi lahko bili naslednji koraki za izboljšanje kibernetske varnosti, zagotovitev neprekinjenega poslovanja ter učinkovite zaščite pred kibernetskimi grožnjami?

V ospredju je zagotovo sistematična ocena tveganj, ki ji sledi implementacija priznanih varnostnih standardov. Pomembni koraki vključujejo redno usposabljanje zaposlenih, uvajanje naprednih tehnoloških rešitev ter namenjanje posebne pozornosti k varnosti industrijskih nadzornih sistemov. Ključnega pomena je tudi integracija naprednih analitičnih orodij in umetne inteligence, redno testiranje varnostnih postopkov ter razvoj načrtov za obvladovanje incidentov. Aktivno sodelovanje s strokovnjaki v panogi in regulatorji predstavlja poglavitno vlogo, medtem ko širjenje ozaveščenosti med javnostjo omogoča ustvarjanje trdnega varnostnega okolja. Zaščita pred kibernetskimi grožnjami je dinamičen proces, ki zahteva nenehno pozornost in prilagajanje na nove izzive. Industrija bencinskih servisov se mora zavezati k stalnemu izboljševanju svojih pristopov k kibernetski varnosti, da bi zagotovila neprekinjeno poslovanje in zaščito pred vedno bolj naprednimi grožnjami.

 

Članek je izšel v tiskani ediciji FEB 2024 in v elekronski, ki je dostopna na povezavi: https://www.ics-institut.si/assets/uploads/revija/34/34-stevilka-revije-Korporativna-varnost.pdf

Intervju v ediciji Korporativna varnost - Bencinski servisi v digitalni dobi

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

Bencinski servisi v digitalni dobi: Ključ do celovite zaščite pred naprednimi kibernetskimi napadi

 

V preteklih desetletjih so bencinski servisi prevladujoče veljali za preprosta mesta, namenjena zgolj oskrbi vozil z gorivom. Danes smo priča prelomnici, ko ti servisi postajajo pravo digitalno središče, prepleteno s kompleksnimi mrežami in najnovejšo tehnologijo. V tej dinamični transformaciji ima skupina Actual I.T. ključno vlogo, saj aktivno prenavlja IT okolje bencinskih servisov MOL v Sloveniji in jim s tem postavlja nove standarde za prihodnost maloprodaje. Napredna digitalizacija hkrati prinaša številne izzive, ki odpirajo novo poglavje na področju varnosti bencinskih servisov. Skupaj s strokovnjakom za kibernetsko varnost, Alenom Jamškom iz skupine Actual I.T., smo se pogovarjali, kako se prepletanje fizične in digitalne varnosti izkaže za ključno pri ohranjanju integritete poslovanja. Alen Jamšek je navedel strategije, ki omogočajo učinkovito zaščito pred vedno bolj naprednimi kibernetskimi grožnjami, s čimer smo se poglobili v načine, kako panoga aktivno gradi obrambne strategije za izzive digitalne prihodnosti.

 

1.Bencinski servisi postajajo vse bolj povezani in digitalizirani, kar postavlja informacijsko varnost v središče, saj je ključnega pomena za ohranjanje nemotenega delovanja in zaščito tako digitalnih kot fizičnih vidikov poslovanja. Kako ta povezava med digitalizacijo in varnostjo vpliva na sodobne bencinske servise in kako vzpostavljate povezavo med fizično in digitalno varnostjo ter zakaj je ta integracija ključna za celovito zaščito?

Integracija med fizično in digitalno varnostjo je ključna za celovito zaščito, saj napadalci lahko izkoristijo različne poti in vrzeli za napad. Če na primer fizična varnost ni ustrezna, lahko napadalec neposredno dostopa do strojev ali naprav na bencinskem servisu, po drugi strani pa lahko pomanjkljiva digitalna varnost omogoči kibernetskim napadalcem, da prodrejo v omrežje in povzročijo škodo ali krajo podatkov. Zato je nujno vzpostaviti celovit pristop k varnosti, ki združuje tako fizične kot digitalne vidike ter uporablja napredne tehnologije in postopke za ohranjanje celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti informacij ter sistemov.

 

2. Kako bencinski servisi sistematično analizirajo specifične grožnje, vključno s kibernetskimi napadi, krajo podatkov in vandalizmom ter kakšen sistemski pristop k varnosti, z izpostavljenimi elementi, kot so požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov, omogoča celovito varnost in učinkovito zaščito pred temi grožnjami?

Ključni elementi tega pristopa vključujejo oceno tveganja, da se identificira potencialne grožnje in ranljivosti v svojem poslovnem okolju, identifikacijo ključnih sredstev in podatkov, ki jih je treba zaščititi in postavljanje varnostnih politik ter postopkov, ki določajo, kako se bo obravnavalo tveganja in kako se bodo izvajali ukrepi zaščite. Z implementacijo tehnoloških rešitev zaščitijo svoje sisteme, ti pa potrebujejo stalen nadzor, sistematično spremljanje in redno testiranje ter posodabljanje, ki vključuje simulacijo kibernetskih napadov, da se preizkusi učinkovitost varnostnih ukrepov. In nenazadnje redno izobraževanje zaposlenih o varnosti. Sistematičen pristop, ki združuje tehnične, organizacijske in človeške vidike varnosti, omogoča bencinskim servisom boljšo zaščito pred različnimi grožnjami. Požarni zidovi, antivirusna zaščita in šifriranje podatkov so le nekateri od ključnih elementov tega celostnega pristopa k varnosti, ki omogoča učinkovito zaščito pred različnimi grožnjami, tako digitalnimi kot fizičnimi.

 

3. S kibernetskimi napadi, kot je nedavni primer skupine Predatory Sparrow na iranske bencinske servise, postaja jasno, da so globalni izzivi na področju kibernetske varnosti resni. Kako bi opisali trenutni globalni položaj in izzive bencinskih servisov glede kibernetske varnosti, ter kako se ta globalna slika preliva v lokalni kontekst, zlasti pri MOL Slovenija?

Napadi postajajo vedno bolj sofisticirani in ciljani, grožnje pa segajo od klasičnih kibernetskih napadov, kot so ransomware in distribuirani napadi z odrekajočo storitvijo (DDoS), do bolj kompleksnih vohunskih operacij in napadov na industrijske nadzorne sisteme (Industrial Control Systems, ICS). Vzroki za takšne napade so lahko raznoliki, vključno z željo po finančni dobičkonosnosti, geopolitičnimi motivacijami, krajo občutljivih podatkov in celo terorističnimi motivi. Manjši operaterji bencinskih servisov morda težje vzdržujejo enako stopnjo kibernetske zaščite kot globalni velikani, saj nimajo enakih sredstev za investicije v visokotehnološke varnostne rešitve. Vendar je ključno poudariti, da sodelovanje z lokalnimi organi za kibernetsko varnost in deljenje informacij o potencialnih grožnjah lahko izboljšata sposobnost prepoznavanja in učinkovite obravnave napadov, kar je še posebej relevantno v lokalnem okolju, kjer so specifične značilnosti poslovanja pomembne. Celovit pristop k kibernetski varnosti, ki vključuje tako tehnične ukrepe kot tudi izobraževanje zaposlenih ter sodelovanje z lokalnimi organi, je ključen za obrambo pred vedno naprednejšimi kibernetskimi grožnjami.

 

4. Lokalno se lahko soočamo s specifičnimi izzivi na področju kibernetske varnosti, ki morda niso tako izpostavljeni v mednarodni javnosti. Ali opažate kakšne posebnosti ali trende na tem področju, ki so lokalno bolj izraziti, vendar ključni za razumevanje stanja?

Lokalni izzivi na področju kibernetske varnosti se kažejo v pomanjkanju sodelovanja med sektorji, kar ovira učinkovito deljenje informacij o grožnjah. Hkrati opažamo pomanjkanje ozaveščenosti o nevarnostih kibernetskih napadov, kar povečuje ranljivost lokalnih skupnosti. Različne regulativne zahteve predstavljajo dodaten izziv, saj podjetja težko sledijo lokalnim zakonodajam. Za obvladovanje teh izzivov so nujni medsektorsko sodelovanje, povečano ozaveščanje in stalno prilagajanje varnostnih praks lokalnim zahtevam. Razumevanje teh lokalnih specifičnosti je bistveno za razvoj učinkovitih strategij kibernetske varnosti. Lokalne organizacije in vlade pa morajo sodelovati pri spodbujanju ozaveščenosti, izmenjavi informacij in zagotavljanju potrebnih virov za izgradnjo in vzdrževanje robustnih varnostnih okvirov.

 

5. Nedavni napadi na bencinske servise po svetu, ki so povzročili zastoje na črpalkah, kažejo na naraščajoče kibernetske grožnje. Kako se bencinski servisi po svetu spopadajo z izzivi, ki izhajajo iz teh napadov, in kateri so najpogostejši načini napadov?
Spopadanje z izzivi kibernetskih napadov vključuje povečanje ozaveščenosti in izobraževanje zaposlenih, implementacijo varnostnih tehnologij, vzpostavitev jasnih varnostnih politik in postopkov ter redno posodabljanje programske in strojne opreme. Nadvse pomembno je izvajanje varnostnih pregledov, ki identificirajo ranljivosti in izboljšujejo celotno varnostno postavitev bencinskega servisa. Najpogostejši načini kibernetskih napadov na bencinske servise vključujejo ransomware napade, distribuirane napade DDoS, napade na plačilne sisteme, napade na nadzorne sisteme, socialni inženiring ter napade na komunikacijska omrežja.

 

6. Motivi za kibernetske napade se razlikujejo, od državnih do kriminalnih. Kako različni motivi in cilji vplivajo na to, da so bencinski servisi tarča napadov, in kakšna je razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo?

Različni motivi in cilji kibernetskih napadov vplivajo na to, zakaj so bencinski servisi tarča napadov. Državni akterji lahko izvajajo vohunjenje ali sabotažo, medtem ko kriminalne združbe motivira zaslužek ali finančna goljufija. Na tej točki bi omenil še ideološke motive, ki vključujejo aktivizem. Glede na način napada se razlikujejo med spletnimi vdori in napadi prek interneta, ki vplivajo na digitalno infrastrukturo ter fizičnimi napadi na infrastrukturo, ki neposredno vplivajo na operativne procese bencinskih servisov. Kombinacija obeh predstavlja "kibernetsko-fizično grožnjo", za katero je ključen celovit pristop k varnosti, ki vključuje tako kibernetske kot tudi fizične ukrepe zaščite. Razlika med napadi prek interneta in fizičnimi napadi na infrastrukturo se nanaša na način, kako napadalci dosežejo svoje cilje, pri čemer so lahko posledice obeh vrst napadov pomembne za delovanje bencinskih servisov.

 

7. Kako kibernetski napadi vplivajo na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov? Ali obstajajo konkretni primeri, kjer so napadi povzročili prekinitve storitev ali operativne težave, ki so jih bencinski servisi morali reševati?

Kibernetski napadi imajo lahko resne posledice na neprekinjeno poslovanje sistemov bencinskih servisov. Napadi na te sisteme prizadenejo različne vidike delovanja, vključno s plačilnimi sistemi, industrijskimi nadzornimi sistemi, komunikacijskimi omrežji in drugimi ključnimi infrastrukturnimi elementi. Napad na Colonial Pipeline v ZDA, leta 2021 je privedel do zaustavitve cevovoda, povzročil pomanjkanje goriva in resno vplival na promet ter logistiko. Podobni primeri v Mehiki, Rusiji, Libiji in na Norveškem so prav tako pokazali, kako napadi lahko povzročijo prekinitve storitev, težave s plačilnimi sistemi, spremljanjem zaloge goriva in druge operativne težave na bencinskih servisih. Zaradi visoke odvisnosti od informacijskih tehnologij so bencinski servisi postali privlačna tarča za kibernetske napadalce, ki lahko izkoristijo ranljivosti v digitalnih sistemih, da povzročijo škodo tako na operativni kot gospodarski ravni.

 

8. Sistematične nadgradnje programske opreme potekajo prek interneta, kar prinaša določena varnostna tveganja. Kako se bencinski servisi spopadajo s temi tveganji, povezanimi z uporabo interneta za prenos posodobitev programske opreme?

Bencinski servisi se soočajo s varnostnimi tveganji pri prenosu posodobitev programske opreme prek interneta. Ključni pristopi za obvladovanje teh tveganj vključujejo uporabo varnostnih protokolov, kot je šifriranje podatkov, uvedbo varnostnih politik za posodobitve s poudarkom na avtentikaciji in digitalnih podpisih, omejitev dostopa do sistemov, redno vzdrževanje varnostnih ukrepov, nadzor omrežja, zaščito pred zlorabami, testiranje varnosti pred implementacijo posodobitev ter izvajanje usposabljanj zaposlenih o varnostnih praksah in tveganjih. S kombinacijo teh pristopov bencinski servisi zmanjšujejo tveganje za kibernetske grožnje, povezane s prenosi posodobitev programske opreme prek interneta, in zagotavljajo vzdržane, varne sisteme.

 

9. Kako podjetja v tej industriji obravnavajo kibernetske napade, in kakšne konkretne ukrepe izvajajo za obnovitev sistemov ter zagotovitev neprekinjenega poslovanja? 

Za dobro obravnavo je učinkovit odziv na kibernetske napade s celovitimi strategijami kibernetske varnosti. To vključuje uporabo omrežnih varnostnih rešitev, sistematično posodabljanje ter izvajanje varnostnih politik in postopkov. Pomemben del je tudi usposabljanje zaposlenih, izvajanje rednih varnostnih pregledov ter nadzor dostopa, vključno z identifikacijo in avtentikacijo. Načrti za obvladovanje incidentov in obnovo (IRM) so ključni za učinkovito obvladovanje posledic kibernetskih napadov, ki zajema tudi vzpostavitev varnostnih ukrepov za industrijske nadzorne sisteme in zračno ločevanje omrežij. Sistematična izvedba teh ukrepov je bistvena za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja bencinskih servisov v primeru kibernetskih napadov.

 

10. Transparentno obveščanje strank in poslovnih partnerjev v primeru kibernetskih napadov je ključno v krizni situaciji. Kako to vpliva na podjetja, glede na izjave podjetij v primeru napadov, in kako podjetja obvladujejo posledice ter ohranjajo zaupnost informacij?

Transparentno obveščanje v primeru kibernetskih napadov je ključno za vzdrževanje zaupanja in omejitev negativnih vplivov na ugled podjetja. Pomembni vidiki vključujejo hitro obveščanje, jasna sporočila brez tehničnega žargona, previdno upravljanje z informacijami, potrditev poteka preiskave, odgovornost, pomoč prizadetim strankam, sodelovanje z organi in načrte za obnovo ter zaščito pred dezinformacijo. Kljub temu morajo podjetja najti ravnotežje med transparentnostjo in ohranjanjem varnosti, zlasti pri občutljivih informacijah. Vzpostavitev učinkovitega načrta odziva na incidente, ki vključuje tudi komunikacijsko strategijo, je poglavitna za obvladovanje posledic kibernetskih napadov. Zgodnje in odgovorno obveščanje lahko pomaga zmanjšati škodo in ohraniti zaupanje deležnikov.

 

11. Vse bolj pogosti kibernetski napadi odpirajo vprašanja o pripravljenosti na podobne grožnje. Ali menite, da smo v Sloveniji dovolj pripravljeni na morebitne podobne kibernetske varnostne izzive, ki bi lahko prizadeli našo kritično infrastrukturo ter kako se lahko na potencialen napad dobro pripravimo?

Pripravljenost na kibernetske napade je dinamičen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje in prilagajanje, pri čemer je potrebno sodelovanje, izobraževanje ter skupna odgovornost na državni ravni. V slovenskem kontekstu je pripravljenost na kibernetske varnostne izzive izjemno pomembna, saj so kritične infrastrukture vedno bolj povezane in digitalizirane. Kljub temu je težko dati natančno oceno pripravljenosti, saj je odvisna od mnogih dejavnikov, vključno z nenehnim spreminjanjem groženj, varnostnimi ukrepi posameznih organizacij in sodelovanjem med sektorji.

 

12. Izkušnje drugih držav z napadi nudijo priložnost za izboljšanje naših kibernetskih obrambnih strategij. Kako se lahko iz teh izkušenj učimo in izboljšamo svoje strategije za preprečevanje motenj v delovanju ključnih infrastrukturnih sistemov?

Iz izkušenj preteklih kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo v tujini se lahko učimo prepoznavanja in obvladovanja podobnih groženj v lastnem okolju. Sodelovanje s tujimi agencijami za kibernetsko varnost ter študije primerov omogočajo izboljšanje načrtov obvladovanja incidentov, povečujejo zavedanje in krepijo strategije za preprečevanje motenj v delovanju temeljnih infrastrukturnih sistemov. Hkrati pa je odločilnega pomena tudi stalno izobraževanje strokovnjakov, saj se kibernetske grožnje nenehno razvijajo, kar zahteva posodobitve znanja in spretnosti v varnostnem sektorju. Pomembno je, da se zavedamo, da so vsaki državi in infrastrukturi specifične, zato je treba pridobljene informacije vzeti kot dragocene lekcije in jih prilagoditi lokalnim razmeram. Nenehna prilagajanja strategij in sodelovanje na mednarodni ravni bosta nepogrešljiva za izgradnjo odpornosti proti vedno bolj kompleksnim kibernetskim grožnjam.

 

13. Nove informacijske tehnologije, kot so IoT, napredne analitike in umetna inteligenca tudi vplivajo na kibernetsko varnost bencinskih servisov. Kateri od teh tehnoloških trendov so trenutno ključni za izboljšanje varnosti?

Pomembno je razumevanje, da nobena tehnologija ni absolutno varna, zato je potrebno za kibernetsko odpornost kombinirati več pristopov in tehnologij za celovito kibernetsko varnost. Uporaba Internet stvari (IoT) omogoča natančen nadzor nad fizičnimi elementi, kar predstavlja pomemben korak k hitremu odkrivanju in odzivanju na morebitne incidente. Poleg tega so napredne analitike in umetna inteligenca ključne za analizo podatkov, prepoznavanje vzorcev ter proaktivno preprečevanje kibernetskih napadov. Napredna blockchain tehnologija v kontekstu bencinskih servisov prispeva k integriteti podatkov in zagotavljanju varnosti transakcij. Razvoj posebnih varnostnih rešitev za industrijske nadzorne sisteme (ICS) odraža prizadevanja za zaščito operativne tehnologije pred kibernetskimi tveganji. Vzporedno se uveljavlja quantum-safe kriptografija kot odgovor na prihajajočo dobo kvantnih napadov.

 

14. Industrija bencinskih servisov se mora iz vsakega kibernetskega incidenta nekaj naučiti. Kateri bi lahko bili naslednji koraki za izboljšanje kibernetske varnosti, zagotovitev neprekinjenega poslovanja ter učinkovite zaščite pred kibernetskimi grožnjami?

V ospredju je zagotovo sistematična ocena tveganj, ki ji sledi implementacija priznanih varnostnih standardov. Pomembni koraki vključujejo redno usposabljanje zaposlenih, uvajanje naprednih tehnoloških rešitev ter namenjanje posebne pozornosti k varnosti industrijskih nadzornih sistemov. Ključnega pomena je tudi integracija naprednih analitičnih orodij in umetne inteligence, redno testiranje varnostnih postopkov ter razvoj načrtov za obvladovanje incidentov. Aktivno sodelovanje s strokovnjaki v panogi in regulatorji predstavlja poglavitno vlogo, medtem ko širjenje ozaveščenosti med javnostjo omogoča ustvarjanje trdnega varnostnega okolja. Zaščita pred kibernetskimi grožnjami je dinamičen proces, ki zahteva nenehno pozornost in prilagajanje na nove izzive. Industrija bencinskih servisov se mora zavezati k stalnemu izboljševanju svojih pristopov k kibernetski varnosti, da bi zagotovila neprekinjeno poslovanje in zaščito pred vedno bolj naprednimi grožnjami.

 

Članek je izšel v tiskani ediciji FEB 2024 in v elekronski, ki je dostopna na povezavi: https://www.ics-institut.si/assets/uploads/revija/34/34-stevilka-revije-Korporativna-varnost.pdf

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo prikaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?