Pišite nam

Program predavanj RoglIT 2020

Poslovni del

 

Ali je osnovna zaščita oblačnih storitev dovolj?

 

Ob izjemnih prednostih oblačnih storitev se pojavljajo tudi grožnje, ki jih ob implementaciji storitve ne naslovimo pogosto. V praksi pa kaj hitro zaidemo v reševanje in raziskovanje neljubih dogodkov. V enega izmed njih spadajo ukradena gesla. Predstavili bomo analiziranje takega dogodka, ter možnosti, ki jih imamo v Office 365 z dodatnimi funkcionalnostmi, ter možnosti ki jih ponujata naša principala Micro Focus in Trend Micro, da se naši podatki v oblaku ali on-premise zaščitijo. Pri Micro Focus si bomo pobližje pogledali rešitev Advanced Authentication ki je namenjena za naprednejše preverjanje pristnosti (dvofaktorsko avtentikacijo), ter kako Trend Micro Cloud App Security zviša nivo varnosti najetih storitev.

Predavatelja: Boštjan Kavčič, Andrej Puš; Unistar PRO

 

 

»Storitve v oblaku so varne. Pa so res?« - Resnice in zablode glede varnosti v oblaku

 

Do konca leta 2020 bo 92% vseh podjetji na svetu uporabljalo vsaj eno izmed storitev v oblaku. Office 365, Dropbox, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), če jih naštejemo le nekaj, so rešitve, ki nam olajšajo vsakodnevno poslovanje, vendar pa pri uporabi le-teh prepogosto pozabimo na varnost. Uporabniki slepo zaupamo ponudnikom tovrstnih storitev, da nam bodo le-ti zagotovili ustrezno varnost naših podatkov, kar pa v večini primerov ne drži. Hackerji, ki se najhitreje prilagajajo tovrstnim spremembam v načinu poslovanja podjetji, seveda s pridom izkoriščajo novo nastalo situacijo in preko tovrstnih kanalov napadajo naša podjetja. Na predavanju vam bomo predstavili, kako ponudniki v resnici skrbijo za varnost vaših podatkov in zakaj tovrstna zaščita ni dovolj. Pobliže si bomo ogledali dobre prakse na tem področju in načine, kako s Trend Micro rešitvami ustrezno zagotovimo varnost naših podatkov v cloudu.

Predavatelj: Blaž Vodlan; Trend Micro

 

 

Katalog IT storitev-uporabimo ga!

 

Poslovni uporabniki in tehnični izvajalci pogosto naletijo na izzive pri iskanju informacij za vzpostavitev najrazličnejših sistemov. Pri tem jim lahko pomaga ravno dobro zasnovan katalog IT storitev.

Katalog IT storitev je koristen predvsem kot podlaga za izvajanje upravljanja IT storitev po mednarodno priznanih dobrih praksah (kot je ITIL ipd.), podlaga za delovanje centra za pomoč uporabnikom, osnovna struktura za ugotavljanje primernosti naložb in medsebojnega vpliva posameznih komponent sistema, podlaga za izdelavo analize tveganj in analize vplivov na poslovanje ter morebitna osnova za opredelitve ocene IT storitev.

Želite pripraviti ali posodobiti lasten katalog IT storitev? Mi vam lahko pomagamo!

Predavateljici: Alenka Glas, Ksenija Zupanc; PRO.astec

 

 

Skladnost, transparentnost in zaupanje - ISO 27701

 

Digitalizacija, globalizacija in personalizacija storitev, od rezervacije zdravnika do internetnega bančništva, so privedle do večjega zbiranja in obdelave osebnih podatkov kot kadar koli prej. In ta trend raste, ko se pojavljajo priložnosti za nove storitve in na trg vstopajo novi akterji. Glede na dinamično okolje, v katerem delujemo, je potreba po usmeritvah, kako naj organizacije upravljajo in obdelujejo podatke, da zmanjšajo tveganje kršitev varstva osebnih podatkov, vse pomembnejše. Zato so smernice v obliki mednarodnega standarda o tem, kako naj organizacije upravljajo z osebnimi podatki in pomagajo pri dokazovanju skladnosti s posodobljenimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti po vsem svetu, zelo dobrodošle. S tem namenom je Mednarodna organizacija za standardizacijo razvila in avgusta letos objavila prvi mednarodni standard za upravljanje osebnih podatkov ISO/IEC 27701:2019.

Predavateljici: Tina Jereb, Maruša Alice Rems; PRO.astec

 

 

Tudi nadzor kakovosti je lahko enostaven, s primernim orodjem

 

Nadzor kakovosti v projektih zagotavlja, da projektni izdelki izpolnjujejo predpisane kvalitativne zahteve. S pravilno implementacijo nadzora kakovosti, skupaj s planiranjem kakovosti in preizkušanjem kakovosti je v projektu vzpostavljen sistem, ki zagotavlja, da vsak projektni izdelek izpolnjuje kriterije kvalitete, v skladu z določili projektnega načrta. Nadzor kakovosti v ožjem smislu pomeni kontinuirano analiziranje in pregledovanje sistemov in procesov, v katerih nastajajo projektni izdelki, to pa z namenom povečanja skladnosti dejanske kvalitete s planirano. V praksi se pokaže, da je nadzor kakovosti nekaj, kar je enostavno razumeti, težje pa implementirati. Največja dva izziva sta: (1) Kako nadzor kakovosti vključiti v projekt in ga povezati s procesi, v katerih nastajajo projektni izdelki, od zasnove, do prevzema, in (2) Kako upravljati s podatki, povezani s kakovostjo? V odgovor na prvi izziv bomo na predavanju predstavili primer uspešne implementacije nadzora kakovosti na resničnem primeru. Pri drugem izzivu pa bomo predstavili aplikacijo, ki smo jo razvili in ki jo uporabljamo za lažje in transparentnejše planiranje kakovosti, preizkušanje kakovosti in nadzor kakovosti.

Predavatelj: Blaž Suhač; PRO.astec

 

 

Rdeče in belo v kibernetski varnosti

 

Cilj celovitega pregleda varnosti je določitev poslovnega tveganja zaradi nedelovanja osnovne dejavnosti. Celovito naslavljanje kibernetske varnosti je ključno za uspešno poslovanje podjetja. V podjetju naslavljamo tako storite Read teama (Pro.Red), katerega cilj je testiranje pripravljenosti organizacije skozi uresničevanje tveganj, kot White teama, ki strokovnjakom v podjetju pove ali so se ustrezno odzvali na incident. Na predavanju bomo predstavili celovit cikel kibernetskega incidenta, od izvedbe, zaznave ter pregleda odziva.

Predavatelja: Boštjan Špehonja,  Alenka Glas; PRO.astec

 

 

Tehnični del

 

IBM Storage for Green IT

 

Pred več kot 15 leti je IBM pričel z uvajanjem Software Define Storage tehnologije, ki uporabnikov omogoča hitrejše in fleksibilnejše prilagajanje podatkovne infrastrukture. Uporabnik tako postaja neodvisen od znamke oziroma proizvajalca strojne opreme in na obstoječo infrastrukturo niza katerokoli strojno opremo ob neprekinjenem poslovanju z nespremenjenimi preformancami. Sledimo pa tudi trendu oblačne infrastrukture saj je sama tehnologija pripravljena za to. Tako kot lahko postavimo podatkovno oblačno infrastrukturo pri sebi, so Software Define Storage rešitve z enako funkcionalnostjo dosegljive tudi v javnem cloudu . Tako z lahkoto prehajamo in upravljamo podatke, ki jih imamo pri sebi, v svoji obstoječi infrastrukturi, in podatke, ki jih imamo v oblaku.

Predavatelj: Ivo Gomilšek; IBM Slovenija

 

 

Business Value Dashboard. Strategic Initiative from IT for Business

 

While staying agile in dynamic market forces business and IT teams to align and work together, IT continues to struggle with providing visibility in business terms.  Improving  this  visibility  enables  business  teams to make more strategic decisions and will position IT as true business partner.  Business Value Dashboard (BVD) is Micro Focus product that helps to create custom, flexible dashboards in HTML5 that can be accessed anywhere, anytime from any device with a browser. In this short presentation we will cover idea of Business Value Dashboard, present examples of BVD dashboards from projects and also touch Micro Focus Operations Bridge and Network Operations Management as critical components that monitor business services and support NOC operations and deliver valuable data streams for BVD dashboards.

Predavatelja: Alexei Grabko; Micro Focus in Mare Selan; Unistar PRO

 

 

Cyber security innovations that matter

 

Tradicionalni varnostni parametri izginjajo in ih nadomeščajo delovna mesta brez meja, kjer se podatki prosto gibljejo med aplikacijami v oblaku, omrežju in končnih točkah oziroma delovnih postajah. Nova paradigma pomeni tudi širjenje napadalnih površin, organizacije pa so zaradi tega še bolj izpostavljene kibernetskim napadom. Zato je potrebna sodobna varnostna paradigma. Check Point omogoča navedeno z varovanjem vseh naprav in podatkov, ne glede na to, kje ste ali s čim se povezujete; ne glede na to, ali doma prenašate e-poštna sporočila na prenosni računalnik, preverjate koledar v telefonu, ko potujete ali dostopate do aplikacij SaaS, ste lahko prepričani, da so vaši podatki varni. Kako to storimo? Odgovor je preprost z edinstvenimi inovacijami naših produktov.

Predavatelj: Siniša Kovač; Check Point

 

 

NetApp Digitalna Transformacija

 

Digitalna Transformacija je poslovna preobrazba podjetij. Poslovna preobrazba zahteva preobrazbo v hybridnih mulitcloud infrastrukturi ki pa so srce in duša resnično učinkovite infromacijske preobrazbe. Kako je NetApp spremenil med digitalno preobrazbo v lastnem podjetju. Kateri so novi izdelki, ki jih NetApp ponuja svojim kupcem. Zakaj uporabljati NetApp za izbolšanje digitalne transformacije.

Predavatelj: Tilen Balažic; NetApp

 

 

Kibernetsko zavarovanje za podjetij, Zavarovalnica Sava

 

Povečanje kibernetske varnosti za podjetje ter nižanje izpostavljenosti kibernetskim rizikom, postajajo v današnjem poslovnem svetu vse bolj aktualni. Produkt Zavarovalnice Sava je namenjen tako malim in srednje velikim podjetjem kakor tudi velikim podjetjem.

Predavatelja: Tilen Jereb in Klavdija Šinkić; Zavarovalnica Sava

 

 

Skladnost s predpisi, pogled s tehnične strani

 

Predstavili bomo nekaj rešitev katerih namen je zagotavljanje zasebnosti in skladnost z raznimi predpisi. Portfolio rešitev za varnost in upravljanje principala Micro Focus so podprta z močno analitiko ki nam pomaga pri doseganju naših ciljev. Avtomatiziramo lahko odkrivanje občutljivih osebnih in poslovnih  podatkov, zaščititi in nadzorovati dostop do njih tako med prenosom kot na stacionarnih medijih.  Podprti so tako strukturirani (podatkovne baze) kot nestrukturirani podatki (datotečni strežniki, email, socialna omrežja, ipd.). Z uporabo predstavljenih rešitev lahko zagotovimo visoko stopnjo zaupanja da so podatki ustrezno upravljani, kar nam zagotavlja zaupanje naših partnerjev ter skladnost s predpisi.

Predavatelj: Mare Selan; Unistar PRO

 

 

Primer zgledno urejenega IT okolja za upravljanje z uporabniki in varnostjo

 

Pogledali si bomo poslovne procese v organizaciji, kjer imajo korektno urejeno okolje za varno upravljanje z uporabniki. Prikazali bomo proces »onboardinga« novega zunanjega sodelavca, ki bo pomagal pri enemu od mnogih projektov. Pri tem bomo videli tako enostavnost le-tega v tako urejenom okolju, kot tudi človeški faktor, ki je še vedno prisoten in lahko povzroči tudi kakšne napake, na katere pa znamo pravilno odreagirati. V predstavitvi bodo vpletene rešitve Identity Manager, Identity Governance, Priviledge Access Manager, SIEM in Advanced Authentication.

Predavatelj: Mare Selan; Unistar PRO

 

 

Napredne rešitve

 

Poslovne rešitve v SAP okolju

 

V Sloveniji je še vedno mišljene nekaterih podjetnikov, da je SAP rešitev samo za velika podjetja. Itelis že več kot 20 let dokazuje prav nasprotno. Med našimi poslovnimi partnerji je veliko podjetij, ki jih razvrščamo med majhna in srednja podjetja. Strokovnjaki podjetja Itelis so pripravili prednastavljene rešitve v standardnem SAP okolju z uporabo najboljših praks, ki jih SAP ponuja. Te rešitve pokrivajo Proizvodno industrijo (ITM), Veleprodajo (ITW) in Storitveno dejavnost (ITS). Prisluhnili smo tudi željam podjetnikov in pripravi ponudbo SAPa v oblaku, ki vsebuje najem SAP licenc, gostovanje v data centru, podporo in pomoč pri uporabi SAP rešitve in sistemsko administracijo. Zavedamo se, da je uvedba novih poslovnih informacijskih rešitev vedno moteča za poslovanje podjetja, vendar s pravim pristopom (metodologijo) je tudi ta izziv možno ublažiti. Naš moto je - Zagotavljamo predpogoje, da lahko vi ustvarjate konkurenčno prednost!

Predavatelj: Mitja Buda, Itelis

 

 

IBM Power 9 in SAP HANA

 

Zakaj je najbolje izbrati IBM Power strežnike za izvajanje SAP HANA in/ali SAP S/4HANA! IBM strežniki Power9 in SAP HANA je kombinacija, ki predstavlja vrhunec 40 letnega sodelovanja med podjetjema IBM in SAP. Kombinirana rešitev, ki ponuja najvišjo možno zmogljivost in odpornost na napake. Enostavno je ne doseže niti ena preostala možna kombinacija oz. rešitev

Predavatelj: Jernej Romih; Unistar PRO, IBM Slovenija

 

 

IKT kot investicija ali strošek?

 

Predstavitev se osredotoča na primer prehoda srednje velike stranke, katera ima pisarne v več državah, v hibridno okolje PRO.Cloud in Office365. V tem primeru smo poskrbeli za implementacijo in vzdrževanje kompletne IKT infrastrukture. Vzpostavili smo hibridno okolje in njihove storitve najbolj primerno porazdelili. Pregledali bomo kako so potekale priprave na migracijo, na kakšne izzive smo naleteli in kako smo jih reševali. Najbolj pomembno pa kako je stranka na koncu s tem pridobila visoko zanesljivo, dosegljivo in variabilno IKT okolje brez investicije.

Predavatelj: Miha Kerin; Unistar PRO

 

 

Cisco Business Collaboration Solutions  - How can you work smarter and more effectively? (delno v ang.jeziku)

 

The company Unistar LC also offers its clients the regulation of communications, where certified professionals with more than ten years of experience ensure the implementation of solutions for electronic communication - either through the Internet or mobile networks. Every employee can be reached via a single telephone number and email address on a variety of devices, which ultimately lifts productivity.

Predavatelja: Sebastjan Kocelj; Unistar PRO in Dragan Ilić; Alef

 

 

GL+: Nova generacija izdelkov, programske opreme in strojne opreme za upravljanje bencinskih postaj

 

Sodobna rešitev v oblaku zasnovana za preprosto in intuitivno uporabo, ki omogoča boljšo dostopnost, varnost in manjše obratovalne stroške. GL+ temelji na najnovejših tehnologijah: spletnem vmesniku, storitvah v oblaku, podpori za mobilne naprave, na voljo pa je kot naročniška storitev (SaaS) v oblaku ali kot izdelek nameščen pri stranki. Družino izdelkov sestavljajo: GL+ HOS - razširljiva spletna rešitev v oblaku za centralizirano upravljanje posameznih postaj in celotnega omrežja v realnem času: upravljanje artiklov, izračun cen, upravljanje strank, upravljanje s karticami, upravljanje zvestobe, promocije, fakturiranje, obveščanje o dogodkih, poročanje GL+ POS – Rešitev za prodajna mesta (goriva, trgovina, storitve) s prenosom podatkov v realnem času na centralni strežnik GL+ HOS, a omogoča delovanje tudi v okoliščinah, ko ni delujoče internetne povezave GL+ OPT - Zunanji plačilni terminal, ki ustreza vsem najnovejšim standardom za fizično in informacijsko varnost za samopostrežno prodajo.

Predavatelj: Vladimir Djurdjič; Actual I.T.
 
 

»Smart Ports of the Future«

 

Informacijska tehnologija je že danes zelo pomemben dejavnik v pomorskem svetu. V logističnem pristaniškem svetu se odvijajo korenite spremembe v smeri Smart digital port t.i. Port 4.0. Z novimi pametnimi tehnologijami so možnosti za pohitritev in izboljšavah na različnih področjih, kot na primer: povečanje avtomatizacije, povezljivosti med različnimi sistemi, slednje in pretok blaga v luškem okolju, upravljanje z resursi, najava prevoznih sredstev... Pristanišča in logistični centri, ki bodo želeli biti konkurenčni v globalnem okolju bodo morali aktivno vpeljevati strategijo na področju Pametnih Pristanišč (Smart Ports). Nove tehnologije, kot so različna tipala v tako imenovanih Internetnih stvareh (Internet of Things), Umetna inteligenca (AI),  sledenje blaga na osnovi tehnologije veriženja blokov (Blockchain), dajejo priložnost zajema novih tipov podatkov povezanih z logistično dejavnostjo, kot so okolijske, vremenske, prometne in druge koristne informacije potrebne za odločanje v realnem času. V predavanju bodo predstavljene obstoječe IT rešitve za pristanišča in logistične centre ter smernice razvoja novih rešitev, ki slonijo na novih tehnologijah.

Predavatelj: Boštjan Petelin; Actual I.T.

 

Praktični primeri uporabe IBM Qradar rešitev

 

Unistar PRO pri svojih strankah aktivno sodeluje pri implementaciji varnih IT okolij. S pomočjo IBM QRadar produkta, ki je eden od vodilnih SIEM produktov, vam bomo pokazali nekaj primerov uporabe na konkretnih varnostnih grožnjah, tako da jih bomo odkrili in z zbranimi podatki tudi diagnosticirali povzročitelja.

Predavatelj: Primož Bergant; Unistar PRO

 

 

Zaključno predavanje

 

Infobip: Globalna komunikacijska platforma za podjetja in primer uporabe Lenovo tehnologije

Predavatelja: Miguel Turnbull in Sebastijan Pukljak; Infobip

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih