Komu naj odgovarja direktor informatike?

Srednja in velika podjetja imajo pogosto lasten oddelek IT in z njim tudi direktorja ali šefa informatike. Vas zanima, kam ta sodi v poslovni hierarhiji, komu je odgovoren?

Na portalu Cio.com so opravili raziskavo med direktorji informatike v ameriških podjetjih in ugotovili, da jih je skoraj polovica neposredno odgovorna generalnemu direktorju družbe, slaba četrtina (23%) pa finančnemu direktorju. Razmerje se v prihodnje verjetno ne bo kaj prida spreminjalo, če pa se bo, se utegne poročanje direktorju financ okrepiti, saj morajo direktorji informatike vse pogosteje znati natančno razložiti in utemeljiti svoje želje in potrebe glede naložb v IT.

 Z verigo sreče do novih uspehov

Družba Unistar PRO letos praznuje 25. obletnico. Direktor Miran Boštic ve, da upravlja z znanjem in sposobnostmi več kot sto strokovnjakov, zato bo podjetje usmeril na zahtevnejša zahodna in severna tržišča.

Preberi celoten intervju.