Kaj je GDPR

 

Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pravila o prostem pretoku osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji bo nadomestila veljavni ZVOP-1. Veliko določil je nespremenjenih, nekatera pa so le drugačna in podjetja se morajo nanje pripraviti.

 

Najpomembnejša so:

 • določila o izrecni privolitvi,
 • pravica do pozabe,
 • obvezna ocena vpliva na zasebnost (Privacy Impact Assesment),
 • prenosljivost osebnih podatkov,
 • institut pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • obvezno uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov
 • obvezno sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov,
 • vgrajeno in privzeto varstvo podatkov,
 • kazni.

 

Čarobna črna škatlica, ki bi nam zagotovila skladnost z GDPR, ne obstaja! GDPR so ustrezno usposobljeni ljudje, procesi, politike in postopki!

 

Zato vam naši strokovnjaki lahko pomagajo!

 

 

Storitve (kaj vam lahko nudimo):

 • Delavnica »predstavitev zahtev GDPR«
 • Izdelava kataloga zbirk osebnih podatkov (strukturiranih, nestrukturiranih)
 • Opredelitev namena ubiranja, obdelave in hranjenja OP
 • Izdelava ocene vpliva na zasebnost pri obdelavi OP
 • Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje skladnosti
 • Spremljanje in izvajanje postopkov za preprečevanje varnostnih incidentov v organizaciji
 • Spremljanje in izvajanje postopkov za preprečevanje varnostnih incidentov v organizaciji kot storitev v oblaku
 • Odziv na varnostne incidente
 • Izdelava procesa poročanja o incidentih, ki vplivajo na varovanje OP
 • Izvedba spremljanja (revizijskih sledi)
 • Izdelava postopkov dostopa, popravka, izbrisa (pozabe), omejitve in prenosa
 • Storitve Pooblaščene osebe za varstvo podatkov
 • Spremljanje skladnosti obdelave OP po GDPR in drugih predpisih
 • Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Zasebni oblak je lastno računalniško okolje, ki...

19.05.2014 14:30

Računalniški grozdi so tipično velika računalniška okolj...

19.05.2014 14:23

Javni oblak je skupek navadno preprostejših storitev...

 Pri prenosu upravljanja področja informatike...

Strokovnjaki svetujejo

Naziv vsebine